Man staat naast forum in Groningen en kijkt in de verte

Wat hebben we bereikt?

Economic Board Groningen (EBG) is in 2015 opgericht om de economie in Groningen (specifiek het aardbevingsgebied) een impuls te geven. Onderstaand laten we zien wat we sindsdien hebben gedaan en bereikt.

Historie Economic Board Groningen 2015-2020

Van 2015 tot en met 2020 gaf Economic Board Groningen een extra impuls aan de economie in Noord- en Midden-Groningen (het aardbevingsgebied). Via een fonds van €97,5 miljoen hebben we veel mkb-bedrijven geholpen en programma’s uitgevoerd om kansrijke sectoren te helpen groeien. In 2021 is Economic Board Groningen gestart met een nieuwe periode.

In de eerste periode hebben we 142 bedrijven betrokken, 53,2 euro miljoen directe investeringen gedaan, 1044 banen gecreëerd, 391 behouden banen en 257,4 miljoen euro investeringen uitgelokt.

Afgeronde programma's en projecten

Project KONNECT

Doel: vergroten van de noordelijke innovatiekracht en het dichterbij elkaar brengen van onderwijs en mkb

Doelgroep: mkb in de drie noordelijke provincies

Looptijd: januari 2023 – december 2023

Programmapartners: TCNN, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Noorderpoort, Terra MBO, Alfa-College, Friesland College, Drenthe college, Aeres, ROC Friese Poort, Yn Business, Ik-ben-drents-ondernemer en GroBusiness

Ga naar de website

InnovatieregelinG

Doel: stimuleren en realiseren van innovatie bij ondernemers in het aardbevingsgebied

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2018-2020

Programmapartners: SNN

Lees verder

Programma Toerisme

Doel: de Groningse toerisme verder ontwikkelen en bezoekers trekken naar de regio.

Doelgroep: vrijetijdsondernemers in en bezoekers aan Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2016 – 2019

Programmapartners: Marketing Groningen en provincie Groningen.

Lees verder

Programma Groene Chemie en Energie

Doel: toegevoegde waarde creëren voor de lokale economie en dorpsgemeenschappen, middels projecten die de energietransitie versnellen

Doelgroep: bedrijven in de chemie en energie in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2017-2019

Programmapartners: NAM en Groninger gemeenten

Lees verder

Programma 5Groningen

Doel: het Groninger mkb koploper maken met behulp van 5G internet, door innovaties te versnellen en te creëren.

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2016 – 2022

Programmapartners: KPN, Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (voormalig Agentschap Telecom), VodafoneZiggo , Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, Surf, Hanzehogeschool Groningen, VMWare en Dell Technologies
Lees verder

AdviesregelinG

Doel: ondernemers versterken door toegang tot deskundig advies toegankelijk(er) te maken

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2018-2020

Programmapartners: SNN

Lees verder

Programma Ondernemerschap

Doel: het ondernemerschap in Groningen ondersteunen en versterken.

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2016 – 2020

Programmapartners: provincie Groningen

Lees verder

BuildinG

Doel: bedrijven en de regio helpen met innovaties en nieuwe kennis, om te komen tot een vitale en veerkrachtige regionale bouweconomie

Doelgroep: ondernemers, onderzoekers, studenten, bewoners en overheden met innovaties in de gebouwde omgeving van Groningen

Looptijd: 2016 – 2023

Programmapartners:  Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland en TNO

Lees verder

ArbeidsplaatsenregelinG

Doel: stimuleren en realiseren van nieuwe arbeidsplaatsen bij ondernemers in het aardbevingsgebied

Doelgroep: mkb-bedrijven in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2018-2020

Programmapartners: SNN

Lees verder

Programma Onderwijs

Doel: jongeren kennis laten maken met en enthousiasmeren voor ondernemerschap en technische beroepen

Doelgroep: scholieren in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2016 – 2020

Programmapartners: provincie Groningen en de gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen

Lees verder

Jaarverslag 2020

EBG Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

EBG  Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

EBG Jaarverslag 2018