Man staat naast forum in Groningen en kijkt in de verte

Over ons

We versterken bij Economic Board Groningen, met behulp van thematische, sectorale of overkoepelende programma’s, de economie in Groningen. Met een krachtig bestuur, gemotiveerde en ervaren professionals en met medewerking van stakeholders in onze omgeving.

Economic Board Groningen werkt aan economieversterking

Economic Board Groningen brengt ondernemers, onderwijs en overheid samen om te werken aan economische versterking van de provincie Groningen. Met opgestroopte mouwen bundelen we krachten en met Groningse nuchterheid profileren we de provincie buiten onze regiogrens. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie voor economische programma’s in Groningen.

2021: start van een nieuwe periode

Van 2015 tot en met 2020 gaf Economic Board Groningen een extra impuls aan de economie in Noord- en Midden-Groningen (het aardbevingsgebied). Via een fonds van €97,5 miljoen hebben we veel MKB-bedrijven geholpen en programma’s uitgevoerd om kansrijke sectoren te helpen groeien.

In 2021 zijn we gestart met een nieuwe periode en een nieuwe inhoud. Onze organisatie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot verbinder tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincie.

Kennis en kunde

De eerste vijf jaren van Economic Board Groningen hebben ruimschoots bewezen: wij kunnen met een klein team uitvoering realiseren van grote projecten, programma’s en de gestelde doelen behalen. De infrastructuur, deskundigheid en een deel van het team uit de eerste vijf jaar zijn bewaard gebleven.

Dit geeft een grote voorsprong: veel kennis en kunde is in huis. Onze medewerkers zijn daarnaast zelf mensen uit het bedrijfsleven en/of (voormalig) ondernemer: zij weten wat er speelt op meerdere niveaus.

Impact en resultaat

In het veld waar we ons in bevinden, is er veel aandacht voor het maken van beleid, echter de vertaling naar uitvoering kan veel beter. Dit hiaat vult Economic Board Groningen op en in: als organisatie voeren wij pragmatisch programma’s uit en brengen daarmee idee en beleid van tekentafel naar resultaat. Dit doen wij door beleid om te zetten naar programma’s waarbij meetbare doelstellingen worden geformuleerd, gerapporteerd en bijgestuurd om de gewenste resultaten, output en impact te realiseren.

Deze rol in het systeem is een unieke in de provincie Groningen. Zonder winstoogmerk werken we concreet en pragmatisch aan maatschappelijke doelen. We zijn een vaste waarde geworden voor gemeenten en provincie en zijn politiek en maatschappelijk gewenst. Om dit te continueren hebben we blijvend draagvlak en erkenning nodig van ondernemers, onderwijs en overheden. Alleen op die manier ontstaat er een reactieve aantrekkingskracht voor alle partijen in de omgeving van Economic Board Groningen.

Voor de provincie Groningen

Wij voeren -op dit moment- activiteiten uit op het gebied van vrijetijdseconomie, ondernemerschap, groeifonds en agro.  Daarnaast kunnen ondernemingen met hun vragen bij ons ondernemersloket GroBusiness terecht. Ook ondersteunen we gemeenten bij de uitvoering van vraagstukken die gericht zijn op economische vitaliteit. Economic Board Groningen is dé organisatie die het beleid en de ambitie om de Groninger economie te versterken vertaalt naar merkbare concrete resultaten en impact op welvaart en leefbaarheid.