Man staat naast forum in Groningen en kijkt in de verte

Wat we doen

Een sterk ondernemings- en vestigingsklimaat voor het Groningse mkb met als doel een leefbare en vitale provincie om in te werken, wonen en recreëren. Economic Board Groningen zorgt voor economische structuurversterking door het mkb te ondersteunen, begeleiden, stimuleren, activeren, verbinden en financieren.

Kaartje Noord Groningen met een pin erin.

Als gevolg van de aardbeving Huizinge in 2012 hebben Rijk, provincie Groningen, de Groningse gemeenten en NAM besloten Economic Board Groningen op te richten. In 2014 werden we opgericht en werd er financiering beschikbaar gesteld voor 5 jaar voor de versterking van de economie en leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

De eerste mandaatperiode liep af in 2020. Met belangrijke stakeholders, zoals de provincie Groningen, Groningse gemeenten en het Nationaal Programma Groningen, is besloten een tweede mandaatperiode in te gaan. Sindsdien werken wij programma- en projectmatig in opdracht van overheden aan de versterking van de Groningse economie langs lijnen van het mkb.

Economic Board Groningen brengt ondernemers, overheid en onderwijs samen om te werken aan economische versterking van de provincie Groningen. Daarbij volgen wij bestaand en/of voorzien economisch beleid van rijk, provincie en gemeenten.

Economic Board Groningen biedt impact en resultaat voor een sterk Groninger mkb.

Wat we doen

GroBusiness

Grobusiness is het eerstelijns ondernemersloket van Groningen. Wij helpen ondernemers verder.

Vrijetijdseconomie

Ontwikkelt de vrijetijdssector in Groningen door het verbinden van ondernemers, organisaties en overheden.

Groninger Groeifonds

Fonds voor Groningse ondernemers. Waar andere financiers stoppen, gaan wij verder.

Impulslening

De impulslening is een laagdrempelige en relatief kleine lening tot 100.000 euro. Kijk hoe we jou verder kunnen helpen!

Projecten

We nemen deel in verschillende projecten in de provincie Groningen langs lijnen van het mkb. Onderstaand een overzicht van de projecten waar we op dit moment aan deelnemen.

European Digital Innovation Hub Northern Netherlands

European Digital Innovation Hub Northern Netherlands (EDIH NN)  stimuleert de toekomst van autonome systemen. EDIH erkent de onmisbare rol van mkb-bedrijven in de regionale economie en ontwikkelt daarom een specifiek aanbod dat bedrijven en kennisinstellingen bevordert met digitalisering en automatisering aan de slag te gaan.

EDIH is de opvolger van Smart Industry Hub. Economic Board Groningen heeft de rol van scout binnen EDIH NN.

Ga naar de website

Digitalisering mkb

Regio Deal Oost-Groningen wil met het project ‘Digitalisering mkb’ ondernemers inspireren en kennis delen over digitalisering. We helpen bij het bepalen van ontwikkelingsdoelen en staan klaar als vraagbaak en gesprekspartner.

Samenwerking tussen innovatiehubs, organisaties en kennisinstellingen stellen in staat om een breed scala aan ondersteuning aan te bieden, zoals informatiebijeenkomsten, expertsessies, cursussen en andere activiteiten.

Economic Board Groningen heeft de rol van Projectmanager in dit project.

Ga naar de website

Innovation Center Connected Solutions

Het Innovation Center Connected Solutions (ICCS) is een centrum voor innovaties waar ondernemers en organisaties kunnen werken aan hun digitale transformatie.

Ondernemers kunnen innoveren door te onderzoeken en te experimenteren met oplossingen voor producten, processen of diensten. Zij kunnen gebruik maken van testfaciliteiten en expertise op het gebied van sensoren, AI, security,  connectiviteit, businessmodellen en wet- en regelgeving. In samenwerking met partners van ICCS, docenten en studenten komen ondernemers zo tot nieuwe inzichten, innovatieve producten, verbeterde processen of nieuwe diensten.

ICCS is de opvolger van het programma 5Groningen. Economic Board Groningen vervult bij ICCS de rol van projectmanager, we begeleiden projecten, doen business development en vergroten het netwerk en samenwerkingen.

Ga naar de website

Verduurzaming bedrijventerrein

Economic Board Groningen maakt in opdracht van Gemeente Het Hogeland een plan om bedrijventerrein Edama toekomstbestendig te maken. Door middel van een inventarisatie van de wensen van de gemeente en de ondernemers wordt een advies uitgebracht. Wij zijn facilitator in dit proces.

Noord-Nederland verdient Circulair

Het programma Noord-Nederland verdient Circulair (NNvC) laat zo’n 20 noordelijke en landelijke partijen samenwerken om noordelijke mkb-bedrijven te helpen circulair te worden. Prachtige en succesvolle circulaire initiatieven zijn zeker al. Maar Noord-Nederland kampt met een nog te versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s. De betrokken partijen zorgen binnen NNvC voor een betere afstemming van hun activiteiten en de versterking van het ecosysteem rondom de ondernemers. Hiermee helpen ze het mkb om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken. GroBusiness is als eerstelijns loket voor ondernemers in de provincie Groningen een van de projectpartners.

Ga naar de website

Midden en Oost Groningen

Economic Board Groningen voert een inventarisatie uit voor Midden- en Oost-Groningen naar de vermeende ontbrekende organisatiegraad, de mogelijke oorzaken ervan en op welke wijze deze organisatiegraad verbeterd kan worden. Met de inventarisatie worden ook andere mogelijk achterliggende uitdagingen inzichtelijk gemaakt met als doel om het organiserend vermogen om de positionerings- en transitievraagstukken waar de regio voor staat te kunnen beantwoorden. De opdracht is gericht op het valideren van knelpunten en mogelijke oorzaken daarvan om vervolgens een gerichte aanpak voor te stellen.