Wildeman Storage & Logistics: Het snelstgroeiende bedrijf in de Eemsdelta

apr 14, 2017

Vanuit zijn inpandige kantoor heeft Jos Wildeman zicht op de in rijen opgestelde opslagcontainers gevuld met stoffen die vragen om een zorgvuldige behandeling. Producten die door de chemiebedrijven bij Wildeman Storage & Logistics in bewaring worden gegeven. ‘Omdat ze bij mij in goede handen zijn.’

Sinds eind 2015 is Jos Wildeman met zijn bedrijf gevestigd op het Chemiepark in Delfzijl. Hij nam op het terrein nabij de ingang nummer 3 van het immense industriecomplex een loods van AKZO Nobel over. Een investering van 1,2 miljoen euro in een pand en voorzieningen zoals een vloeistofdichte vloer en een installatie voor het overpakken van stoffen.

Wildeman Storage & Logtics verzorgt er nu de opslag, overslag, herverpakking en logistiek van grondstoffen en eindproducten van de Delfzijlster chemiebedrijven en andere ondernemingen in de regio. En die weten hem inmiddels goed te vinden.

Gunfactor

‘Ik denk dat we momenteel het snelstgroeiende bedrijf in de Eemsmondregio zijn’, zegt Wildeman. ‘Maandelijks hebben we een procent of tien tot twintig meer werk.’ Vooral door de groei van de economie, waardoor de chemie op toeren is gekomen. Maar, vult Wildeman aan, ook de gunfactor speelt mee. ‘Men weet gewoon dat we goede kwaliteit leveren.’ Dat is uiteraard fijn voor de jonge onderneming, maar het leidt er wel toe dat de loods bijkans tot de limiet is gevuld.

Besparing

Dat het Wildeman voor de wind gaat, ligt niet alleen aan de groei van de economie of aan een gunfactor. Het heeft zeker ook te maken met het gat dat hij vult in de regionale markt voor opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Wildeman: ’Hoewel vijftien procent van de nationale chemie uit Delfzijl komt, zijn de logistieke faciliteiten er beperkt.’ Containers met gevaarlijke stoffen werden daarom veelal voor bewaring naar de dichtstbijzijnde opslaglocaties gereden in Veendam, Westerbroek of zelfs Coevorden.

‘Dat kost zomaar een uur per container’, legt Wildeman uit. ‘Eén van mijn klanten verlaadt jaarlijks tussen de drie- en zesduizend containers. Daarvoor betekent onze locatie een enorme besparing op transport en in tijd.’ Voordeel van de vestiging op het Chemiepark is bovendien dat de brandweer en andere veiligheidsvoorzieningen dichtbij zitten, benadrukt Wildeman.

In het bloed

Zonder het al te letterlijk te nemen zou je kunnen zeggen dat bij Wildeman de gevaarlijke stoffen in het bloed zitten. Als officier van dienst bij de brandweer leerde hij ermee omgaan en meer ervaring deed hij op bij een Delfzijlster bedrijf dat de opslag van dergelijke goederen als nevenactiviteit deed. ‘Ik zag dat het ook anders kon, maar de mogelijkheden om het echt goed te doen ontbraken er.’

Dat Wildeman zijn opslaglocatie kon realiseren is mede te danken aan de financiële hulp van de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), de subsidieregeling voor bedrijven in de Eemsdelta en op de Zernike Campus in de stad Groningen. Een aanvullende financiering vanuit het GROEIfonds van de Economic Board Groningen maakte de verdere uitbreiding van Wildemans plannen mogelijk. Dat die partijen financieel bijspringen versoepelde volgens Wildeman ook de onderhandelingen met de bank, die ook een deel van de financiering voor zijn rekening nam.

Ontzorgen

‘In de regio is er nu geen bedrijf dat gevaarlijke stoffen kan opslaan zoals wij het doen’, zegt Wildeman over de perspectieven van zijn onderneming. ‘Ik merk dat bedrijven de logistiek rond gevaarlijke stoffen het liefst kwijt willen. Het is een specialistische activiteit en meer dan alleen iets van A naar B brengen. We proberen klanten te ontzorgen door met ze mee te denken en hun logistiek efficiënter in te richten.’

Bij Wildeman werken nu negen mensen. Met de goede vooruitzichten in het achterhoofd voorziet Jos Wildeman op redelijk korte termijn een groei van zijn personeelsbestand met een man of vijf. Met de spreekwoordelijke Groningse nuchterheid stelt Wildeman vast: ‘Van een omzet van nul euro in twee jaar tijd tot een stevig bedrijf. Dan doe je het toch niet slecht.’

Bouwen

Binnenkort kan Wildeman ook een andere service aanbieden, want hij verwacht snel de definitieve vergunningen om te mogen bouwen op het terrein naast de loods. Dat is nu nog braakliggend grasland. Wildeman wil het na de zomer in gebruik nemen voor stalling van (zee)containers, gevuld met gevaarlijke stoffen.

Het terrein naast het huidige pand biedt ruimte aan maximaal 340 containers, maar de vraag naar opslag is zo groot, dat Wildeman al voordat bouw van de uitbreiding ook maar is begonnen, alweer nadenkt over een nieuwe locatie voor op- en overslag van de containers, waar hij ze ook op een schip kan overladen.