StabiAlert: Nu de boer op met een ongeëvenaarde techniek

jun 13, 2017

StabiAlert: Nu de boer op met een ongeëvenaarde techniek

StabiAlert maakt zich op voor de grote sprong vooruit. Na jarenlang sleutelen aan verbetering van het geavanceerde sensorsysteem is het moment aangebroken de markt te veroveren. Eerst maar eens Nederland. Europa lonkt verderop. ‘We zijn klaar voor de grote uitrol.’

In den beginne was het een flinke grijze kast ter grootte van een boodschappenkrat. Het apparaat deed zijn werk en het was een veelbelovende start. Maar er viel nog veel te verbeteren en na een jaar of acht ontwikkelen en sleutelen is de sensor geëvolueerd naar een kastje, kleiner nog dan een pak suiker, volgestopt met geavanceerde elektronica. Een systeem dat niet alleen meer kan, maar ook nog eens nauwkeuriger meet.

Snel beklonken

Het is het resultaat van een ondernemersvriendschap waarvoor de kiem eind 2008 werd gelegd tijdens een bijeenkomst met een flinke kan koffie op het kantoor van Jeroen Kleef. Arjen Miedema, de man met de kritische blik, techneut Jeroen Kleef en de ongeremde denker en marketingspecialist Reinier Brongers zaten er bij elkaar. ‘Het was in een avond beklonken’, blikt Miedema terug.

De trillings- en tiltmeter van StabiAlert is nu in de fase waarin hij volgens financieel directeur Miedema zo ongeveer de perfectie nadert. Met een massief houten Martinitoren van een halve meter hoog en een stevige tafel met vier sensoren erop demonstreert hij de werking in de bedrijfsruimte van StabiAlert op het industrieterrein Eemspoort.

Bekendheid

De geheel in eigen huis ontwikkelde meetmethode leverde StabiAlert al landelijke bekendheid op toen de sensoren werden gebruikt om trillingen en vervormingen te meten bij de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidmetrolijn en bij de werkzaamheden aan de historische stadspoort De Waag, eveneens in Amsterdam. Het sensorsysteem werd ingezet bij de proefopstelling IJkdijk om verzakkingen te registreren en in Noord-Groningen worden er aardbevingen en de gevolgen ervan mee gemeten.

Stevige positie

Met het geld wil StabiAlert ook de marketinginspanningen intensiveren. En om de verwachte omzettoename de ruimte te geven verhuist de onderneming van Groningen naar Bedum waar StabiAlert zijn intrek neemt in een nieuw pand op het bedrijventerrein aan de zuidkant van Bedum.

‘Alleen al in Nederland is er voor ons nog zoveel groei mogelijk’, zegt Miedema vol vertrouwen. ‘Grote bouw- en ingenieursbedrijven, waterschappen en bedrijven als de NS en de NAM doen nu al veelvuldig een beroep op ons. Die klantenkring gaan we verder uitbouwen. Zodra we hier een stevige positie hebben zetten we de stap naar andere exportmarkten.’

Nu de boer op

Nu is het dus tijd verder de boer op te gaan. Daarvoor wil StabiAlert de voorraad sensoren uitbreiden met enkele honderden stuks. ’Het streven is voortdurend vijf- à zeshonderd sensoren in het veld te hebben’, aldus Miedema. ‘Naast de langduriger monitoring zien we groei in kortdurende projecten. Steeds vaker krijgen we bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld plotselinge verzakkingen de vraag of we metingen kunnen doen.’ Daarvoor bouwt StabiAlert nu aan een aantal quick alert-sets.

Om de groei te financieren heeft StabiAlert aangeklopt bij de Economic Board Groningen. Via het GROEIfonds ondersteunt de Economic Board samen met de NOM het innovatieve bedrijf. Investeringsmanager Sytze Hellinga van het GROEIfonds ziet volop potentie: ‘Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die wereldwijd op nummer één staat’, verklaart Hellinga. ‘Zowel wat betreft de techniek als de kosten is het een enorm goede oplossing voor het monitoren van trillingen en schade.’

Ongeëvenaard

Onzichtbaar voor het oog, maar wel waargenomen door de sensoren, laten die zien dat de tafel 0,4 mm is doorgebogen. Honderd keer per seconde en tot op een 25-duizendste graad nauwkeurig meet het systeem van StabiAlert vervorming, verandering in de waterpas en trillingen in gebouwen, dijken, spoortaluds en elk ander denkbaar object.

De techniek die StabiAlert heeft ontwikkeld is volgens Miedema door nog geen enkele andere fabrikant geëvenaard. ‘Omdat onze sensoren niet alleen de trillingen registeren, maar tegelijkertijd als een elektronische waterpas verzakking waarnemen tonen ze ook direct het verband tussen de trilling en de schade die erdoor wordt veroorzaakt.’ Nauwkeuriger meten kan, zegt StabiAlert-directeur Miedema. ‘Maar alleen tegen een veelvoud van de kosten van ons systeem. Bovendien is nauwkeuriger meten voor de toepassingen waarvoor wij de sensoren inzetten niet nodig.’

Risico

Met die acht jaar ontwikkelingstijd heeft het best een tijd geduurd voordat StabiAlert een vervolmaakt product kon leveren, maar dat had volgens Miedema z’n redenen: ‘Vergeet niet dat we de StabiAlert-activiteiten naast onze eigen bedrijven deden.’ Die lange tijd was misschien een risico, erkent Miedema, er had immers een concurrerend product op de markt kunnen komen: ‘Maar dat is nou eenmaal niet gebeurd. Het zegt ook iets over hoe geavanceerd onze sensor en het hele datasysteem eromheen is.’