Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

aug 24, 2021 | GroBusiness

Ben je werkgever en wil je één of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ict? Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door de huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever).

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 september tot en met 1 december 2021.
Lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.