Welke impact hadden de EBG regelingen in 2018?

jan 29, 2019 | Algemeen

In 2018 is rond de €26,6 miljoen geïnvesteerd in de regio via financieringen, deelnemingen in bedrijven en in bijdragen vanuit het GROEIfonds, Ondernemersimpuls en kredietunies.

De investeringen zorgen voor 752 nieuwe voltijds banen. Vooral door het geld van het GROEIfonds (bij benadering 400) en RIG (bij benadering 300).

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG)
EBG heeft samen met de provincie Groningen de Regionale Investeringssteun Groningen uitgevoerd. Aan de subsidieregeling RIG is door EBG in totaal € 15 miljoen bijgedragen.

GROEIfonds
Tot en met 2018 – het vierde jaar waarin EBG actief is – is via het GROEIfonds €16,4 miljoen geïnvesteerd in 28 ondernemingen in het werkgebied van EBG in Noord- en Midden-Groningen. Hiervoor klopten tot nu toe rond de 300 bedrijven aan bij dit aanjaagfonds. Tot en met 2018 heeft het GROEIfonds via EBG € 25 miljoen beschikbaar. Deelname van het GROEIfonds trekt vaak andere financiers over de streep. Het versterkt het aanjaageffect van het fonds.

Ondernemersimpuls
In 2018 zijn 9 bedrijven geholpen via het Ondernemersimpuls, voor in totaal € 585.000,-

Ondernemershuis Noord-Groningen
98 ondernemers zijn geholpen met advies en ondersteuning via het Ondernemershuis Noord- Groningen.

EBG InnovatieregelinG
De EBG InnovatieregelinG kreeg in 2018 26 aanvragen voor ondersteuning van ondernemers die werken aan nieuwe producten of processen. Daarvan zijn er 15 goedgekeurd, voor in totaal € 455.000.

EBG AdviesregelinG
In 2018 werden 77 aanvragen voor de EBG AdviesregelinG erkend. In totaal werd in 2018 ruim €147.000 aan advieskosten vergoed. De regeling is bedoeld voor ondernemers die ondersteuning zoeken bij het schrijven van een businessplan, beoordeling van investeringsplannen, financieringsaanvragen of bij een bedrijfsoverdracht. De AdviesregelinG vergoedt tot 50 procent van de advieskosten.

EBG ArbeidsplaatsenregelinG
De EBG ArbeidsplaatsenregelinG kreeg in 2018 20 aanvragen, waarvan er 15 zijn erkend, voor in totaal ruim €1 miljoen. Hiermee worden zo’n 200 nieuwe banen gepland.

De regeling is er voor bedrijven die extra mensen nodig hebben omdat ze investeren in nieuwe activiteiten of uitbreiden. Via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG kunnen zij tot € 5.000 vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats, tot een maximum van € 25.000 per project.