Onderzoek mogelijkheden hergebruik 10 gaslocaties rond Hoogezand en Sappemeer voor energietransitie

jun 14, 2021 | Algemeen

Gemeente Midden-Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, NAM en Economic Board Groningen onderzoeken de kansen en mogelijkheden van hergebruik van 10 gaswinningslocaties rondom Hoogezand en Sappemeer. Doel is om te onderzoeken waar kansen liggen om bestaande infrastructuur her te gebruiken voor duurzame energie.

Door de aangekondigde sluiting van het Groninger-gasveld komen de komende jaren meerdere NAM-locaties vrij. De NAM-locaties hebben ondergrondse infrastructuur die geschikt is voor het transport van gassen of vloeistoffen en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen de locaties mogelijk hergebruikt kunnen worden in de energietransitie. De gemeente Midden-Groningen wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Hergebruik van bestaande kabels en leidingen van oude NAM-locaties kan een grote besparing zijn voor de energietransitie.

Eerste verkenning mogelijkheden
Rondom Hoogezand en Sappemeer liggen 10 locaties van opgeteld ongeveer 100 hectare die onderling met elkaar verbonden zijn. Dat biedt extra mogelijkheden voor hergebruik. De gemeente heeft samen met verschillende partijen de mogelijkheden van opslag en de opwekking en gebruik van duurzame energie verkend. Dit heeft een aantal ideeën opgeleverd die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Lokale bedrijven en stakeholders gezocht voor verdere uitwerking
Wethouder Peter Verschuren: “We willen dat de omgeving mee profiteert van de kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld door het gebruik van de energie die we op de locaties willen produceren. Om wat voor energie het gaat en hoe we die willen produceren, dat ligt nog open. Daarom is het ook zo belangrijk om meer lokale partijen aan tafel te krijgen om ons te helpen de ideeën verder uit te werken. We missen vooral bedrijven of organisaties met een grote energievraag en bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie. Ik hoop dat veel bedrijven en anderen zich melden om met ons mee te denken!” Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Economic Board Groningen via office@ebgn.nl.

Economic Board Groningen vervult een faciliterende en regisserende rol in dit proces en organiseert bijeenkomsten waar de betrokken partijen (online) samenkomen. Samen met bedrijven, inwoners, gemeenten en de NAM verkennen we hoe we de vrijkomende NAM-locaties kunnen hergebruiken zodat deze bijdragen aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Het vergroten van welzijn en het creëren van werkgelegenheid in de regio zijn hierbij belangrijke pijlers.