Internationale telecomwereld test ook komende jaren mobiel 5G netwerk in Noord-Groningen

jan 29, 2018 | Algemeen

Begin januari tekenden de tien initiatiefnemers van de Nederlandse 5G-proeftuin in Noord-Groningen het 5Groningen Convenant 2018-2020. Alle tien Founding Fathers zetten daarmee hun samenwerking voort in de volgende fase van de realisatie van het 5G Fieldlab in Noord-Groningen.

Economic Board Groningen, KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, SURF en Hanzehogeschool Groningen ondernemen ook de komende drie jaren samen de baanbrekende en internationaal unieke 5G-expeditie voor snel mobiel internet. De belangstelling van het noordelijke (mkb-)bedrijfsleven om pilots en experimenten te doen met de nieuwste mobiele communicatie blijft groeien

Pilotprojecten

Op het Zernikecomplex in Groningen is het 5G Lab geopend, de eerste locatie van de unieke proeftuin waar 5G tests worden uitgevoerd met prototypes van nieuwe innovaties. Later dit jaar worden 5G antennes opgesteld op diverse locaties in Noord-Groningen. De eerste pilots zijn inmiddels uitgevoerd, zoals autonoom vervoer met de zelfrijdende bus van Provincie Groningen. Het bedrijf Horus View & Explore uit Bedum test mee om besturing van de bus op afstand mogelijk te maken. Omnidots uit Winsum heeft een trilling sensor ontwikkeld die realtime kan worden uitgelezen en er zijn testen gedaan met drones van AgriFly waarmee de kwaliteit van landbouwgewassen worden gemonitord. Maar ook een pilot met hulpverleners van Ambulancezorg Groningen is gestart waarbij zij artsen van het brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis live laten meekijken naar patiënten.

Over 5Groningen

De partners op het gebied van telecom, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling bundelen onder de naam ‘5Groningen’ hun krachten om zoveel mogelijk praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen. De innovaties vinden plaats in de sectoren verkeer en logistiek, zorg, leefomgeving, energie en landbouw. Met de verlening van het predicaat Smart Industry Fieldlab is onlangs de sector industrie daaraan toegevoegd. Groningen is zowel in Nederland als in Europa het enige landelijke gebied waar geëxperimenteerd gaat worden met 5G: de vijfde generatie mobiele netwerken.