Het geld raakt de klei

dec 29, 2018 | Algemeen

Terugblik op 2018: het geld raakt de klei!

Economic Board Groningen (EBG) is in 2015 opgericht met een duidelijk doel: we willen Noord- Groningen laten groeien en bijdragen aan versterking van het sociaal- economisch fundament. Meer bedrijven en meer banen. De Provincie Groningen en de NAM hebben €97,5 miljoen in de kas van EBG gestort. Tot nu toe hebben we meer dan 70 bedrijven verder geholpen met financiering. Dit zorgde voor ruim 750 nieuwe banen.

We komen naar u toe

In 2018 zijn we verhuisd: we werken nu vanuit Winsum, middenin het gebied waar we het allemaal voor doen. Ik vind het belangrijk dat we zichtbaar zijn. Daarom nemen we het initiatief om zelf de ondernemers in het aardbevingsgebied op te zoeken. Drie mensen van EBG bezoeken de ondernemers en halen nuttige informatie op. In de gesprekken komt naar voren waar de behoeften liggen en welke EBG-regelingen passend kunnen zijn voor het betreffende bedrijf. In 2018 hebben we 206 bedrijven in het gebied bezocht. De ondernemers weten ons steeds beter te vinden, en wij leren de bedrijven in deze regio steeds beter kennen. We zijn aangenaam verrast door de mooie bedrijven, initiatieven en innovaties hier in Noord-Groningen.
Meer banen, meer bedrijven en toekomstgericht onderwijs

Tot en met 2018 zorgden we voor 752 nieuwe banen. En 5 bedrijven zijn in dit gebied geland, mede dankzij acquisitie van EBG.
We hebben dit jaar samen met ondernemers uit het gebied ondernemerscommunities MOI Winsum, MOI Eemsdelta ben MOI Bedum opgericht. Steeds meer ondernemers weten de werkplekken én elkaar nu te vinden.

Naast bedrijven helpen we ook het onderwijs verder. In 2018 hebben 102 scholen zich aangesloten bij Kansrijke Groningers, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Er is een aanbesteding gedaan waarmee de komende vier jaar alle leerlingen in het aardbevingsgebied ICT-onderwijs krijgen.

Groene Chemie en Energie

In 2019 gaan we door op de ingeslagen weg. We blijven ons focussen op bedrijvigheid en meer banen. Een van onze speerpunten is Chemport Industry

Campus voor proeffabrieken.

Afgelopen jaar zijn we gestart met het programma Groene Chemie en Energie. De transitie, de vergroening en verduurzaming van de chemie is een enorme opgave, waar EBG samen met andere partijen een substantiële bijdrage aan kan leveren. We werken hard aan de realisatie van Chemport Industry Campus, een faciliteit voor proeffabrieken in Delfzijl. Op Chemport Industry Campus in Delfzijl zullen duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld. Tevens krijgt talentontwikkeling binnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hier een belangrijke plek.

Samen sterk voor Noord-Groningen

Groei waar ‘t kan, versterking waar ’t moet. Dat is ons motto. Ik ben er trots op dat we dat met zo’n kleine, enthousiaste betrokken organisatie doen. Maar we doen dit als EBG niet alleen. Samen met de NOM, SNN en Groninger Seaports begeven we ons op het terrein van economische stimulering, ieder in onze eigen rol. We hebben elkaar goed gevonden. We willen met z’n vieren graag een bijdrage leveren aan het Nationaal Programma Groningen.
Het geld raakt de klei

Het is niet altijd makkelijk om onze toegevoegde waarde uit te leggen aan de inwoners in dit gebied, want het gaat vaak om lange termijn. Op onze website staat een kaartje waarop je kunt zien waar het geld geland is. Het aantal aanvragen voor onze regelingen was dit jaar boven verwachting. Het is mooi dat kleine en grote bedrijven mede dankzij één van de EBG regelingen die extra stap kunnen zetten. Begin 2018 werd bijvoorbeeld de Nicolaaskerk in Appingedam omgetoverd tot toprestaurant De Basiliek, mede dankzij het GROEIfonds. Producent van algenteeltsystemen Omega Green groeide van startup uit naar scale-up en is hierdoor in staat in te spelen op de groeiende vraag naar grootschalige algenteelt systemen, ook over de grens. En Nederboom kan mede dankzij de InnovatieregelinG een trillingabsorberend schuimbeton ontwikkelen. Ook wordt gewerkt aan innovaties met behulp van 5G binnen bijvoorbeeld landbouw en de zorg. Ook buiten Groningen worden we gezien. Zo is ons 5Groningen programma een samenwerking gestart met de ESA.

Ik vind het prachtig om te zien wat diverse bedrijven betekenen voor deze regio. Voor hetzelfde geld maken we er samen iets moois van!

Emme Groot
Bestuursvoorzitter Economic Board Groningen