Digiscan voor Oost – Groningse ondernemers gelanceerd

sep 22, 2022 | Algemeen

Digitalisering is van belang om goed te kunnen ondernemen, nu en in de toekomst. Nog niet alle ondernemers zijn even ver, of op de hoogte van de verschillende digitale mogelijkheden. Om daar verandering in te brengen is vandaag in opdracht van de Regio Deal Oost-Groningen met een groot aantal partners de Digiscan voor Oost-Groningse ondernemers gelanceerd.

Met behulp van de Digiscan kunnen ondernemers inzicht krijgen in de mate van digitalisering van hun bedrijf. Op basis van de ingevoerde gegevens volgt er direct een opmaat gemaakt advies, waar ondernemers meteen mee aan de slag kunnen. Ook staan kennisinstellingen en studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en Rijksuniversiteit Groningen klaar om ondernemers te helpen bij de adviezen en verbeterpunten.

De Digiscan is ontwikkeld vanuit de Regio Deal Oost-Groningen in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord, Hanzehogeschool Groningen, provincie Groningen, Economic Board Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de betrokken gemeenten. De scan is een middel om ondernemers inzicht te geven en bewust te maken en hen te verbinden aan kennisinstellingen om de mate van digitalisering te verhogen. De scan moet ook een beeldgeven dan de Oost-Groningse ondernemers ten opzichte van andere ondernemers in Noord-Nederland.

De scan is in te vullen via de volgende link: https://benchmarkdigitalisering.sqans.nl/surveys/4/groningen Ondernemers die persoonlijk contact en ondersteuning willen bij het invullen, kunnen hun gegevens achterlaten. Zij worden dan bezocht door accountmanagers van eerstelijns organisatie GroBusiness en/of andere projectpartners.