5G pilots in het gebied, masterclasses, samenwerking ESA

jan 29, 2019 | Algemeen

5Groningen

Het programma 5Groningen maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Deze proeftuin noemen we het 5G Fieldlab. In 2018 is de 5G-proeftuin opgeschaald naar testlocaties in Noord-Groningen. We testen toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, smart industry, landbouw en leefomgeving.

5G pilots

 • In 2018 zijn ruim 20 pilots actief.
 • Er zijn 15 nieuwe pilot voorstellen ingediend.
 • Er is een aantal pilots gestart in het aardbevingsgebied. Een paar voorbeelden:
 • Voor de pilot 5G monitoring in bouw en infra zijn trillingssensoren geplaatst in de Walfriduskerk in Bedum. Binnen deze 5G-pilot van 5Groningen werken MUG Ingenieursbureau en Omnidots nauw met elkaar samen. Er is een dashboard gerealiseerd waarop alle meetgegevens van de trillingssensoren realtime binnen komen.
 • In de pilot Energy4All wordt in kaart gebracht wat er nodig is voor het realiseren van een energie deeleconomie, waarin we energie met elkaar kunnen uitruilen.
 • De pilot van Agrifly heeft met een drone gevlogen in Noord-Groningen.
 • Er loopt een proef met autonoom vervoer in Scheemda: hier rijdt een zelfrijdend busje bij het ziekenhuis. Voorafgaand hieraan is op de Zernike Campus getest met cameratoezicht in en om het voertuig.
 • Een aantal akkerbouwers werkt mee aan de 5G-pilot waarbij een weerstation op het land is geplaatst met sensoren die realtime informatie geven over de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid (temperatuur, vochtigheid, voedingsstoffen).

Partners

In 2018 heeft VMware /DellEMC zich aangesloten als nieuwe partner van 5Groningen. Hiermee heeft 5Groningen 11 partners: Economic Board Groningen, KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, Surf, Hanzehogeschool Groningen en VMWare/DellEMC.
Events en activiteiten

In 2018 organiseerde 5Groningen de volgende events en activiteiten:

 • 11 5G Masterclasses. Hierbij wordt samengewerkt met de Digital Society Hub van Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Seminar 5G in Zorglogistiek op 7 november, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Met 50 bezoekers was dit een waardevolle kennisuitwisseling.
 • Inspiratiedag bij de ESA in Noordwijk op 21 november, met 50 deelnemers vanuit 5Groningen en 50 relaties van ESA.
 • De Grote 5G quiz tijdens het Let’s Gro festival.
 • In november is gestart met de voorbereidingen voor de 5G Student Battle in maart 2019, met de focus op het werven van studenten (MBO-HBO-WO) die willen deelnemen aan dit event.

Subsidie

De 5G proeftuin is dit jaar opgeschaald naar testlocaties in Noord-Groningen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro toegekend. 25% van dit bedrag wordt gefinancierd vanuit EFRO-middelen en 75% wordt bekostigd via rijks-cofinanciering door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De provincie draagt 500.000 euro bij, bovenop de EFRO-bijdrage vanuit de Europese Unie.

Samenwerking met de ESA

5Groningen en de European Space Agency (ESA) unit Business Applications (BA) zijn een samenwerking gestart. Beide partijen testen hoe 5G en satellietinformatie elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een flink aantal pilots van 5Groningen kan vanaf nu profiteren van satellietinformatie als extra functionaliteit bovenop 5G. En bedrijven uit het netwerk van ESA kunnen gebruikmaken van testmogelijkheden met 5G in Groningen.
5Groningen ontving in 2018 van de ESA twee onderzoeksvoorstellen waarin partijen met satellietdiensten uit Europa, willen testen in de 5G proeftuin.