GroBusiness terugblik op 2023

dec 21, 2023 | GroBusiness

Beste Groningse ondernemers,

Langzaam maar zeker naderen we het einde van 2023. En zoals gebruikelijk komt deze periode met reflectie op het afgelopen jaar; waar zijn we blij mee en wat kunnen we in 2024 verbeteren aan onze dienstverlening om meer ondernemers een stap vooruit te helpen?

We kijken terug op een goed 2023 met als hoogtepunt het GroBusiness Ondernemersfestival. We hebben ruim 350 Groninger ondernemers mogen verwelkomen in de Toekomst in Scheemda om over de toekomst van het Groningse ondernemersklimaat te spreken, luisteren en verkennen. Het GroBusiness Ondernemersfestival is gewaardeerd met een 7,9. Ook wisten ondernemers in Groningen ons beduidend beter te vinden door onze provincie brede promotiecampagne.

In 2023 hebben we meer dan 1.000 keer contact gehad met ondernemers en ruim 750 ondernemersgesprekken gevoerd. In 57% van deze gesprekken hebben we de ondernemer zelf op weg kunnen helpen met eigen kennis en ervaring. In 43% van de gesprekken hebben we doorverwezen naar één of meerdere partijen die de ondernemer hebben geholpen bij het realiseren van zijn/haar ambitie. Een substantieel deel van de gesprekken is gevoerd met ondernemers in het bevingsgebied.

2023 is ook het jaar waarin GroBusiness haar 2,5 jarig bestaan heeft bereikt. Met veel dank aan provincie en Nationaal Programma Groningen maar ook door de gezamenlijke inspanningen met Campus Groningen, NOM, SNN, Founded in Groningen, Hanzehogeschool en andere partijen waarmee we steeds beter de gelederen sluiten om ondernemend Groningen verder te helpen. Als onderdeel van Economic Board Groningen zijn we in staat gebleken om met andere programma’s als Vrijetijdseconomie, de Agroverkenning en 5Groningen meerwaarde te leveren in de gesprekken met ondernemers.

Net als ondernemers blijven we binnen het programma GroBusiness experimenteren met wat werkt en wat verbeterd kan worden. En wie kan ons dat beter vertellen dan de ondernemers in Stad en Ommeland? We hebben daarom een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren en met een rapportcijfer van 7,8 zijn we dik tevreden. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten aangereikt waarmee we aan de slag gaan.

Het GroTalks drieluik in november bleek – evenals het GroBusiness Ondernemersfestival – inspirerend en goed aan te slaan. Met de GroTalks zoeken we verdieping op actuele thema’s met en door ondernemers. Ondernemers waarderen de GroTalks met een 8,2. Ook in 2024 gaan we weer GroTalks organiseren.

We verwachten in 2024 opnieuw een GroBusiness Ondernemersfestival te organiseren. We weten wat ondernemers zoeken en nemen daarbij de verbeterpunten ter harte. We zetten daarbij nog meer in op inspireren en verbinden met en door ondernemers, het bevorderen van innovatieve toepassingen en het stimuleren van samenwerking. Door samenwerking worden we sterker als ondernemend Groningen.

Naast de events hebben we ook net de VerkenScan gepubliceerd. Door een vragenlijst te beantwoorden krijg je waardevolle inzichten en concrete aanknopingspunten voor het realiseren van de doelen en ambities van jouw onderneming. Je krijgt per ommegaande een rapport met heldere grafieken die jou op weg helpen.

We nodigen je graag uit om ons te volgen op LinkedIn en op onze website grobusiness.nl, zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten en initiatieven. Voor nu wensen we je een mooie kerst, een goed uiteinde van 2023 en een voorspoedig succesvol 2024.

Hartelijke groet namens het hele GroBusiness team,

Kees Tuin,
Programmamanager GroBusiness