Man staat naast forum in Groningen en kijkt in de verte

Programma Groene Chemie en Energie

Het aardbevingsgebied verduurzamen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren

Doel: toegevoegde waarde creëren voor de lokale economie en dorpsgemeenschappen, middels projecten die de energietransitie versnellen

Doelgroep: bedrijven in de chemie en energie in Noord- en Midden-Groningen

Looptijd: 2017-2019

Programmapartners: NAM en Groninger gemeenten

Versnellen duurzame chemie en groene energie

Noord-Nederland wordt gekenmerkt door de grootschalige productie van (duurzaam opgewekte) energie en verwerking van groene grondstoffen (wind, biomassa). Daarnaast vormt de aanwezigheid van het sterke chemie en energie cluster en de zeehavens in de Eemsdelta een geschikte basis voor een transitie naar hernieuwbare grondstoffen als geleidelijke vervanging van aardolie producten. De ontmanteling van de NAM locaties biedt nieuwe kansen voor de regio en er is een grote behoefte van dorpen om ‘van het gas af’ te komen. Ook werken de gezamenlijke overheden (12 gemeenten, 1 provincie en 2 waterschappen) samen als een RES regio waarin een gezamenlijk bod gedaan wordt voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor de gebouwde omgeving. Kortom: er liggen volop kansen in de regio.

Het programma Groene Chemie en Energie richtte zich op de vraag hoe we het aardbevingsgebied kunnen verduurzamen en hoe we tegelijkertijd werkgelegenheid kunnen creëren. EBG wil initiatieven op het gebied van duurzame chemie en groene energie versnellen.

Sustainable Industry Challenge

Economic Board Groningen organiseerde in januari 2020 de Sustainable Industry Challenge, een pitch wedstrijd waarbij (inter)nationale scale-ups uitgedaagd worden om met innovaties te komen voor uitdagingen van de regionale chemie sector. Het doel van de wedstrijd is om bedrijven te interesseren voor de regio en een dynamiek te creëren die positieve impact heeft op de bedrijvigheid in de Chemport Europe regio.

Betrokken collega’s

Gerlof Hotsma

Gerlof Hotsma

programmamanager

Michelle Moret

Michelle Moret

programmamanager