Weg van gerecycled plastic beste idee bij EBG Pitch – Infra en Innovatie

dec 5, 2018 | Algemeen

Anne Koudstaal is met zijn idee de winnaar van het pitchevent EBG Pitch – Infra en Innovatie, dat donderdagmiddag werd gehouden tijdens Infra Innovatie Marktdag bij BuildinG in Groningen. De jury, bestaande uit uit Kuneke Schraagen (Hanzehogeschool Groningen), Richard Lombaerts (Gemeente Groningen) en Rolf Koops (BuildinG) kende € 5.000 toe aan het initiatief van Anne Koudstaal van KWS Infra die met zijn idee een weg wil realiseren van gerecycled plastic met holle ruimte eronder voor bekabeling, leidingen, opvang overtollig regenwater en toepassingen voor smart mobility.

Het publiek verdeelde € 15.000 over de drie deelnemers. Koudstaal ging uiteindelijk naar huis met    € 10.556. EBG Pitch wordt georganiseerd door de Economic Board Groningen (EBG) en BuildinG, die samen € 20.000 prijzengeld beschikbaar stellen.

Innovatieatelier

De finale van de EBG Pitch vond deze keer plaats tijdens de Infra Innovatie Marktdag. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, directie en medewerkers uit de infra ontmoetten elkaar tijdens dit evenement waarin de Economic Board Groningen en het Innovatieatelier hun krachten bundelen.

Drie finalisten claimden dé infraoplossing te hebben voor een toekomstbestendig Groningen: Anne Koudstaal van KWS Infra wil een weg realiseren van gerecycled plastic. Cor Lont van Optima Infra heeft een tool ontwikkeld die real-time inzicht geeft in de voortgang en data van alle betrokken partijen bij een infra project. En de derde finalist, Martin Pieters van Infrafocus wil met big-data de staat van bruggen, viaducten en andere kunstwerken in kaart brengen.

Finalisten

Anne Koudstaal won tijdens de finale € 10.556, Cor Lont € 5.920 en het idee van Martin Pieters kreeg  € 3.524 toebedeeld door het publiek. Naast het prijzengeld mag de ondernemer met het winnende idee gebruik maken van de proeftuin van BuildinG, hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendige bouw en infra, en ontvangt het een lidmaatschap van BINK. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door EBG en BuildinG.

EBG helpt ondernemers

Economic Board Groningen heeft de EBG Pitch en de geldprijs in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren hun ideeën uit te werken en ze hierbij een financiële zet in de rug te geven. Ook met de ondernemers die afvielen tijdens de selectiedag wordt nauw contact gehouden om ze daar waar mogelijk verder te helpen en ondersteuning te bieden.