Van startup naar scale-up: Nóg meer algen in het Noorden door Omega Green

apr 18, 2018 | Algemeen

Ondernemers Schoondorp en Knol, twee slimme techneuten met een goed commercieel gevoel

Producent van algenteeltsystemen Omega Green kan dankzij een investering door GROEIfonds een belangrijke stap vooruit zetten. Met deze financiële injectie is Omega Green in staat in te spelen op de groeiende vraag naar grootschalige algenteelt systemen. Het GROEIfonds is een initiatief van Economic Board Groningen.

Omega Green heeft in een proeffabriek bij de energiecentrale van Engie in de Eemshaven een gepatenteerd systeem voor de teelt van algen ontwikkeld. De algen worden gebruikt in de voedings- en cosmetica-industrie.  Om de algenteelt commercieel aantrekkelijk te maken is uitbreiding van de omvang van het productieveld naar minimaal één hectare belangrijk. De schaalvergroting levert een hogere algenproductie op en drukt daarmee de kosten.

Algen als grondstof

Algen zijn een zeer waardevol product met een hoge opbrengst per hectare. De snelgroeiende plantjes bevatten eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, maar ook andere belangrijke voedingsstoffen zoals antioxidanten en ontstekingsremmers. Voor de voeding-, de cosmetica- of diervoederindustrie zijn algen daarom een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden als toevoeging of vervanging van bestaande ingrediënten zoals soja of palmolie.

Algen nemen CO2 op

Daarnaast hebben algen CO2 nodig om te groeien, waardoor de teeltsystemen benut kunnen worden om dit broeikasgas af te vangen. Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen terugdringen kunnen dat met algenkwekerijen op een rendabele manier doen. Initiatiefnemer Monique Schoondorp van Omega Green: ‘De combinatie van algen als grondstof en de mogelijkheid algenkwekerijen in te zetten voor CO2-afvang maakt algenteelt voor bedrijven zeer interessant.’

Voor het vastleggen van CO2 is de teelt van algen momenteel een van de weinige opties. ‘Er lopen pilots met andere technologieën, maar geen enkele techniek is beter toepasbaar dan algenteelt’, zegt Schoondorp, die samen met mede-oprichter Bert Knol de directie van Omega Green vormt. Omega Green ziet daarom volop mogelijkheden voor de algenteelt in sectoren die werken aan reductie van hun CO2-uitstoot, zoals bijvoorbeeld de cementindustrie en de staal- en bitumenindustrie. Een verplichting om de CO2-voetafdruk te verkleinen is er nog niet, maar bedrijven verkennen al wel mogelijkheden daartoe.

Voorbeeldproject in Marokko

Zo heeft de Europese cementindustrie vooruitlopend op wetgeving zelf initiatieven genomen. In opdracht van een Duitse cementfabrikant gaat Omega Green in Marokko bij een cementfabriek een algenkwekerij bouwen. Schoondorp: ‘De algenkwekerij in Marokko wordt een belangrijk voorbeeldproject. Het zal andere industrieën ervan overtuigen dat een investering in een algenkwekerij op termijn geld oplevert.’

Noord-Nederland geschikt voor algenteelt

Vanwege de beschikbare ruimte en aanwezigheid van bedrijven die CO2 uitstoten ziet Omega Green Noord-Nederland als een goede plek om algenkwekerijen te realiseren. ‘We hebben hier in de regio de technologie ontwikkeld en we hopen te bereiken dat regionale bedrijven die willen vergroenen de mogelijkheden van ons initiatief onderkennen’, zegt Schoondorp. Ook voor de afzet van de algen ziet Schoondorp kansen in het Noorden. ‘Voeding- en diervoederbedrijven zijn hier goed vertegenwoordigd. Daar liggen mogelijkheden voor samenwerkingen.’

Goed moment voor financiële ondersteuning

GROEIfonds ziet de opschaling waar Omega Green aan werkt als een goed moment om het bedrijf te ondersteunen met een lening. Investeringsmanager Allard van der Horst: ‘Het bedrijf is innovatief, draagt bij aan verduurzaming in de regio en staat op het punt van startup naar scale-up te gaan. Omega Green past daarmee goed in het profiel van het GROEIfonds.’ Van der Horst zegt het volste vertrouwen te hebben in de ondernemers Schoondorp en Knol. ‘GROEIfonds heeft ze leren kennen als twee slimme techneuten met een goed commercieel gevoel.’