Succesvolle subsidieregeling industrie snel overtekend

mrt 11, 2019 | Algemeen

Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) zo groot, dat het beschikbare budget binnen korte tijd ruim twee keer is overtekend. Desondanks kunnen bedrijven zich nog steeds aanmelden met nieuwe plannen. Op 1 februari is de vijfde tranche van de RIG geopend, waarmee 12 miljoen euro aan subsidie beschikbaar is gesteld voor investeringen van industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

Succes

De doelen van de RIG zijn meer werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven, innovatie en vergroening van de industrie. De afgelopen vier jaar leverde de RIG 300 directe en ongeveer 450 indirecte banen op. Daarvan zijn 290 banen afkomstig van vier nieuwe bedrijven die zich in onze regio vestigden. Bedrijven investeerden dankzij de regeling tot op heden in totaal 138 miljoen euro.

RIGscoortTOP.nl

Op www.rigscoorttop.nl is een monitor geopend waarin de concrete resultaten van de regeling worden bijgehouden. Hier zijn ook alle RIG topscorers te vinden. Bijvoorbeeld het bedrijf Avantium dat een pilot bioraffinaderij heeft gevestigd op het chemiepark Delfzijl. En het bedrijf Purified Metal Company dat vervuild schroot gaat verwerken tot hernieuwbare grondstoffen. In Groningen wordt zo gebouwd aan een groene en circulaire economie.

Over de RIG

Voor de uitvoering is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is voor 2019 € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.