Subsidiebudget RIG verhoogd: nieuwe aanvragen gewijzigde regeling mogelijk

okt 15, 2018 | Algemeen

Vanaf woensdag 24 oktober is het mogelijk nieuwe aanvragen in te dienen voor het Regionaal Investeringssteun Groningen (RIG). Het subsidiebudget voor 2018 is met 11,5 miljoen verhoogd. Daarnaast zijn de subsidiemogelijkheden verruimd voor bedrijven die willen investeren in milieubeschermende maatregelen en verduurzaming.

De belangstelling voor de RIG bleek begin dit jaar zo groot dat er drie keer zoveel subsidie werd aangevraagd dan de beschikbare 15 miljoen. Met het extra geld kunnen eerder ingediende aanvragen van begin 2018 alsnog in behandeling worden genomen. Ook is er ruimte voor nieuwe belangstellenden die willen investeren in extra arbeidsplaatsen en vergroening van de industrie in de Eemsdelta en op de Campus Groningen.

RIG scoort

Gedeputeerde Patrick Brouns: “De belangstelling voor de RIG is groot. Daarom hebben we ons hard gemaakt voor verhoging van het subsidieplafond om de regeling te kunnen verlengen. Hierdoor kunnen we meer bedrijven ondersteunen die zich in de Eemsdelta willen vestigen of hun bedrijf willen uitbreiden of verduurzamen. Zo komen er extra banen in onze regio en wordt ook het milieu er beter van.”

Ook de Economic Board Groningen (EBG) is blij met de verhoging van het subsidieplafond voor de RIG. Emme Groot, bestuursvoorzitter EBG: “Dankzij de RIG kunnen we ondernemers helpen met investeringen in groene en innovatieve producten. Een nieuwe tranche betekent meer bedrijvigheid en banen in het Noorden.”

De verhoging van het subsidieplafond wordt mogelijk door niet bestede RIG-subsidie uit voorgaande jaren te gebruiken.

Over Regionaal Investeringssteun Groningen

De doelstelling van de RIG is een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit. Kijk voor meer informatie over de RIG op www.RIGscoortTop.nl.