Spaanse taferelen in het Groningse Garnwerd

apr 19, 2018 | Algemeen

EBG Inspiratiesessie coöperatief ondernemen

Op deze zonnige ochtend op 19 april was het zeer goed toeven bij Garnwerd aan Zee. Tijdens de inspiratiesessie over ondernemen in een coöperatie konden ondernemers uit Noord- en Midden Groningen inspiratie opdoen aan de hand van succesverhalen en sprekende voorbeelden uit Spaans Baskenland en … Nederland. 

Keynote speaker Ander Etxeberria is manager dissemination bij de Mondragón Coöperatie in Spaans Baskenland. De Mondragón  Coöperatie is na de oprichting in de jaren ‘50 uitgegroeid tot de grootste coöperatie ter wereld, met 260 bedrijven en 75.000 medewerkers. In vrijwel elke coöperatie zijn werknemers mede-eigenaar en beslissen ze samen welke keuzes het bedrijf moet maken.
Ander vertelt dat de Mondragón Coöperatie is opgericht met de missie de samenleving beter te maken en goede banen te creëren. Binnen de Coöperatie is vrijwel iedere werknemer lid en mede-eigenaar van de coöperatie waar hij/zij werkzaam is. Daarnaast vormen democratie en solidariteit tussen de coöperaties belangrijke uitgangspunten. De verhouding laagste inkomen en hoogste inkomen is maximaal 1 op 6 en kapitaal staat hier primair ten dienste van de factor arbeid. Is deze vorm van coöperatief ondernemen ook geschikt voor Noord- en Midden Groningen? Volgens Ander kan de structuur overal worden toegepast, al zal het niet altijd makkelijk zijn en kun je de verandering niet in één stap doorvoeren. Hij geeft de aanwezige ondernemers drie adviezen: “work, work and work”. “Ik werk niet voor een baas”, aldus Ander. “Ik werk voor mij, mijn collega’s en voor de regio.”

De tweede spreker is Hubert Boerrigter, oprichter van Installatie Coöperatie Nederland. Hubert legt uit waarom hij voor de rechtsvorm coöperatie heeft gekozen. Een belangrijke trigger was voor hem de uitzending van tv-programma Tegenlicht, over coöperatie Schoongewoon. Volgens Hubert wordt er in organisaties vaak te veel ’gemanaged’. “Werknemers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd als ze een stuk verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen werk”, aldus Hubert. “De coöperatie kent geen leidinggevenden. Onze missie is de baas”. En die missie is als volgt: ‘Op een gelijkwaardige en verantwoorde manier ondernemen vanuit onze gezamenlijke passie voor installatietechniek’. Hubert en zijn collega’s zijn tevreden met de huidige structuur waarin ze werken. En ook de klanten zijn positief. Zij noemen de zelfstandigheid van goede ervaren technici als groot pluspunt. Dit hangt samen met de verantwoordelijkheid, motivatie en betrokkenheid door het (mede)eigenaarschap van deze technici. Hubert is blij met de gelijkwaardige verdeling van autonomie en verantwoordelijkheid binnen zijn bedrijf. “Er is vertrouwen en ik merk dat we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar”.

Margreet Boersma pleit voor gelijkwaardigheid in organisaties, solidariteit en transparantie. “Een derde weg tussen liberalisme en communisme.” Margreet is lector Duurzaam Financieel Management aan de Hanzehogeschool Groningen en Organisatieadviseur. Gelijkwaardigheid binnen organisaties betekent dat er gezamenlijke besluitvorming is over alles wat de organisatie aangaat. Zo wordt een manager geselecteerd, benoemd en ook uit functie gezet door het team. Irene van der Logt, student Organisatiepsychologie, zet ons in groepjes aan het werk met vragen over hoe gelijkwaardig en democratisch we nu al werken binnen onze organisaties en welke stappen we hierin nog kunnen maken.

Indien er voldoende interesse voor is zal EBG een reis naar Mondragón organiseren. Meer informatie hierover volgt!