Regionale Investeringssteun Groningen scoort top: Begin februari opnieuw 15 miljoen beschikbaar

jan 9, 2018 | Algemeen

Vanaf 7 februari 2018 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De vierde tranche van de regeling (RIG2018) gaat dan van start. Daarmee komt de laatste 15 miljoen euro vrij van de in totaal beschikbare 40 miljoen. Tot nu toe scoort de RIG top: 14 toekenningen van in totaal 15 miljoen subsidie leverden ruim 76 miljoen investering op, en zorgden voor 201 directe banen en circa 120 indirecte banen.

De doelstellingen van de RIG zijn vergroting van de werkgelegenheid, versterking van de economische structuur en innovatie & vergroening van de industrie. Er is grote belangstelling voor RIG. Zo moest in augustus de derde tranche (RIG2017) gesloten worden, in verband met overschrijding van het subsidieplafond door de grote toestroom van projecten.

Kwalitatieve projecten maken meer kans

Ten opzichte van de RIG 2017 zijn in RIG 2018 wijzigingen doorgevoerd, die ervoor moeten zorgen dat de subsidie zo effectief mogelijk wordt ingezet en dat de toekenning sneller gaat. Gedeputeerde Patrick Brouns: “Omdat het de laatste tranche is, verwachten wij dat op 7 februari meerdere projecten worden ingediend. Eerder werd in dat geval geloot, maar nu wordt de volgorde op basis van projectkwaliteit bepaald. Dit betekent dat kwalitatieve projecten met een goede businesscase meer kans maken.” Op 18 januari organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de RIG2018 voor belangstellende partijen.

RIGscoortTOP.nl

Op www.rigscoorttop.nl is nu een monitor geopend waarin de concrete resultaten van de regeling worden bijgehouden. Hier zijn ook alle RIG top-scorers te vinden. Bijvoorbeeld Biopack Packaging in Appingedam, dat met twee productielijnen en vier projecten in de pijplijn in minder dan twee jaar een veelbelovende start-up heeft opgezet. En ChemCom Industries in Delfzijl, dat investeert in de productie van een meststof met dubbele efficiency.

Regio Eemsdelta een van de best presterende regio’s

Peter Arnold Jellema, bestuurder van de Economic Board Groningen: “Inmiddels behoort de regio Eemsdelta tot een van de best presterende regio’s in de Nederlandse economie. Daar zijn we bijzonder trots op. De RIG levert een belangrijke bijdrage aan het optimale investeringsklimaat dat we hier voor de groene groei van de economie hebben gecreëerd.”

Voor bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de Economic Board Groningen (EBG), Provincie Groningen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de Provincie Groningen uit. Voor de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro voor 4 jaar beschikbaar gesteld, bedoeld als investeringssteun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie kunnen aanspraak maken op RIG.