Regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor snel internet

aug 31, 2016 | Algemeen

De provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. De provincie Groningen stelt 30 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een lening en de EBG en de NCG elk 5 miljoen in de vorm van een subsidie. De subsidie is speciaal bedoeld voor de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Met de regeling moeten Groningers die nu nog geen breedbandverbinding hebben ook kunnen profiteren van de voordelen van snel internet. Daarbij wordt het aardbevingsgebied als eerste ontsloten. De regeling is bedoeld voor marktpartijen en bewonersinitiatieven die voor een groot aantal adressen tegelijk snel internet in de provincie willen aanleggen. Het doel is dat eind 2018 alle inwoners van de provincie kunnen beschikken over snel internet.

Toegang tot snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in de provincie Groningen. Ondernemers hebben een snel werkende internetaansluiting nodig om hun werk te kunnen doen. Nu komt het nog vaak voor dat ondernemers hun werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren of scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Door ook in het buitengebied snel internet aan te bieden, blijft de hele provincie een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Groningen is dan de eerste provincie in Nederland waar alle bewoners beschikken over snel internet. 

Ondernemersklimaat

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de komst van de regeling voor snel internet. “Snel internet is onmisbaar voor een goed ondernemersklimaat in onze provincie. Het is een belangrijke voorwaarde om werkgelegenheid voor Groningen te behouden.” Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt de middelen beschikbaar vanuit het programma ‘Kansrijk Groningen’: “Met deze regeling kunnen de Groningers in het aardbevingsgebied profiteren van snel internet, een belangrijke voorziening waarmee we een impuls geven aan het gebied”. Ook directeur Marco Smit van Economic Board Groningen is zeer te spreken over de regeling. “We zijn blij dat alle bedrijven in Noord-Groningen nu kunnen worden aangesloten op snel internet en dat de regio mede hierdoor een aantrekkelijke plek wordt voor ondernemers om zich te vestigen. Daarbij denken we ook aan scholieren en studenten want zij zijn de ondernemers van morgen.”

Investering

Naar schatting hebben op dit moment 14.000 adressen in de provincie nog geen toegang tot snel internet. Daarbij gaat het zowel om particulieren als bedrijven. Volgens berekeningen kost het ongeveer 57 miljoen euro om voor deze mensen een snelle internetverbinding beschikbaar te stellen. Door de hoge investeringskosten van snel internet in buitengebieden is het voor telecomaanbieders niet rendabel om dit in het buitengebied aan te leggen. Daarom stellen de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar.  Naar verwachting wordt de regeling in de eerste week van oktober opengesteld.