Participatie door GROEIfonds biedt ‘baanbrekende techniek’ van Omnidots groeikansen

feb 8, 2017 | Algemeen

Het GROEIfonds (Groninger Economisch Investeringsfonds) van de Economic Board Groningen wordt mede-eigenaar van Omnidots in Appingedam. De financiële injectie door het GROEIfonds ondersteunt Omnidots in zijn ambitie om versneld te groeien. Naast de participatie verstrekt het GROEIfonds Omnidots een lening.  

Met de investering door het GROEIfonds kan Omnidots de serieproductie van de Omnidots Swarm in Appingedam opzetten en de marketing en doorontwikkeling versterken van deze in eigen huis ontwikkelde bewegingssensor. Omnidots verwacht dat de onderneming dit jaar verdubbelt in omvang door de voorziene toename van activiteiten. ‘Om de marktkansen te benutten is het voor ons belangrijk dat groei in een snel tempo gaat’, zegt directeur Marko Bolt van Omnidots. ‘Om dat te bereiken hebben we het GROEIfonds benaderd.’ Naast het GROEIfonds heeft Omnidots een derde partij aangetrokken als medefinancier.

Slimme sensor

Omnidots is in 2014 begonnen door de ondernemers Marko Bolt en Lourens Rozema. Ze introduceerden een trillingssensor die werkt met een geheel nieuwe meetmethode die afwijkt van gangbare wijze van meting, die veelal is gebaseerd op mechanische technieken. In 2016 trad Frank Prins toe als partner in Omnidots. Prins bracht kennis mee van de markt van trillingssensoren in de bouw.

De sensoren van het bedrijf in Appingedam registreren trillingen met een chip die versnelling meet, een techniek die in de afgelopen jaren is vervolmaakt.

Marktkansen

Bolt verwacht veel van het gebruik van de sensoren bij bouwprojecten en bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen en spoorwegen. Ook ziet Bolt monitoring van verkeer als een kansrijke toepassing. De Omnidots Swarm is onlangs door TNO gecontroleerd, waarmee toepassing van de sensor als meetinstrument is erkend.

‘Disruptief’

Bolt ziet het meetsysteem dat met de Omnidots Swarm kan worden opgezet als een ‘disruptieve innovatie’. Zeker ook omdat door koppeling van metingen via een Internet-of-Things netwerk trillingen in de hele omgeving of een gebied snel in kaart kunnen worden gebracht en worden vergeleken. Sensorgegevens worden daarvoor doorgestuurd naar het centrale systeem van Omnidots.

Winst voor alle partijen

‘Omdat ons apparaat aanzienlijk goedkoper is dan de bestaande sensoren kunnen we ze in grote aantallen inzetten bij bijvoorbeeld infrastructurele projecten’, legt Bolt uit. ‘Dat betekent winst voor alle partijen. Aannemers en omwonenden weten of trillingen binnen de normen blijven. Het voorkomt onnodige discussies en het vermindert het risico van stilleggen van bouwprojecten.’ In tal van praktijksituaties heeft het product van Omnidots zijn werking inmiddels bewezen.

Voor Omnidots is ook de Noord-Groninger aardbevingsregio belangrijk. Daar is ruimte voor plaatsing van dertigduizend sensoren, zegt Bolt. ‘Technisch is dat goed mogelijk.’

Robuust bedrijf

Investeringsmanager Sytze Hellinga van het GROEIfonds spreekt zijn groot vertrouwen uit in de aanpak van Omnidots en in zijn product. ‘Het bedrijf is robuust opgezet en heeft groeipotentie’, verklaart Hellinga. Zeker ook omdat het product van Omnidots aanzienlijk gunstiger is geprijsd dan concurrerende sensoren, aldus Hellinga. ‘Opdrachtgevers krijgen voor een lagere prijs meer data, zodat projecten beter gemonitord kunnen worden.’

Hellinga wijst er verder op dat Omnidots geleid wordt door drie ondernemers, die hun sporen hebben verdiend: ‘Alle drie zijn ze bedrijven gestart en hebben die laten groeien. Het management bestaat uit een goede mix van ervaring en technisch en commercieel management. Men vult elkaar aan op de punten waar dat nodig is.’

Over het GROEIfonds

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in Noord-Groningen een impuls te geven. Het fonds is sinds midden 2016 actief en heeft veertig miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. Het GROEIfonds verstrekt geld aan starters, mkb-bedrijven en participeert in grotere investeringen.