Oude school in Oldenzijl wordt gezinshuis en zorginstelling

sep 3, 2018 | Algemeen

Ik&Zorg: dagbesteding en begeleid wonen

Vroeger gingen hun dochters hier naar school. Nu, na jaren leegstand, wordt er nieuw leven in het pand geblazen. Gea en Eric de Rover kochten de oude school in Oldenzijl en gaan het verbouwen met behulp van financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen, ABN AMRO en Ondernemersimpuls van de Economic Board Groningen (EBG). Ook kregen zij ondersteuning vanuit het Ondernemershuis Noord-Groningen van EBG. Het voormalige schoolgebouw wordt getransformeerd tot gezinshuis, waar mensen met een zorgvraag terecht kunnen voor dagbesteding, logeren en begeleid kunnen wonen.

Na jaren ervaring in de zorg besloten Gea en Eric om zelf een kleinschalige zorginstelling op te richten: Ik&Zorg. Toen zij vier jaar geleden zagen dat het schoolpand in Oldenzijl leeg kwam te staan zagen ze een prachtkans. “Ik heb een plan geschreven en ingediend bij de gemeente”, vertelt Eric. “Na twee jaar bleek dat het gebouw geen andere bestemming kreeg en toen kwam het goede nieuws dat we ons plan verder mochten uitwerken.”

Acht appartementen met eigen voordeur

Ik&Zorg is in 2017 gestart met dagbesteding en heeft nu negen cliënten. In september 2018 wordt gestart met de verbouwing, waarbij acht appartementen en een logeerruimte worden gerealiseerd. “De centrale hal van de voormalige school is de ontmoetingsplek; het hart van Ik&Zorg”, vertelt Eric. Ook kunnen ze gebruikmaken van het aangesloten dorpshuis dat eigendom is van de gemeente.  Ik&Zorg heeft een schoolplein en ook het grasveld achter het gebouw mogen ze gebruiken van de gemeente en de huidige huurder. “Dit is een prachtige locatie met een wijds uitzicht en weinig prikkels”, vindt Gea. “Voor veel mensen die gebruikmaken van onze zorg is dit een ideale omgeving.” De acht nieuwe appartementen krijgen elk een eigen keuken, badkamer en voordeur. “We hebben negen wooncontingenten gekregen. Dit betekent dat elk appartement een eigen adres krijgt. Op die manier kunnen de bewoners ook huursubsidie aanvragen”. Gea en Erik gaan zelf op de eerste verdieping wonen. “Op die manier kunnen we 24 uurs zorg bieden.”

Naar verwachting zijn eind september de eerste twee appartementen en het logeergedeelte klaar. Op dat moment kunnen ook de eerste twee bewoners hier gaan wonen. “We gaan het gefaseerd aanpakken. Op die manier kan iedereen rustig aan elkaar wennen,” aldus Eric. “We verwachten dat de appartementen in het voorjaar 2019 allemaal bewoond zijn. We krijgen nu al veel aanvragen. Het gaat niet alleen om mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook om patiënten die uit het ziekenhuis komen en die bij ons een periode willen logeren totdat zij weer zelfstandig thuis kunnen wonen.”

Structuur, sfeer en saamhorigheid

De doelgroep voor Ik&Zorg is breed, qua zorgvraag en leeftijd. Volgens Gea werkt de combinatie van jong en oud heel goed. “Jan van 70 leest een boekje voor aan de kleintjes. Mensen leven erg op van kinderen en dieren om zich heen. En andersom werkt dat ook zo.”

Gea en Eric geloven in de kracht van het kleinschalige. “We vinden het belangrijk om mensen voldoende aandacht te geven”, vertelt Gea. “We hebben ook contact met de verzorgers en familie, waardoor we vaak weten wat er speelt.” Eric vult aan: “We vinden sfeer en saamhorigheid heel belangrijk. Iedereen is onderdeel van dit huishouden en heeft zijn eigen talent. Luit maait op dit moment het gras en Henk maakt samen met een professioneel vormgever de nieuwsbrief en de website van Ik&Zorg. We zien mensen die hier komen veranderen. Eén van de jongens noemt ons zelfs ‘pa en moeke’. Na een moeilijke jeugd denkt hij nu serieus na over zijn toekomst. Daar kan ik enorm van genieten.”

Het contact met de bewoners van Oldenzijl vinden Gea en Eric erg belangrijk. “De mensen die komen voor dagbesteding doen regelmatig klusjes voor buurtbewoners, zoals gras maaien en ander tuinonderhoud. Elke donderdagavond organiseren we hier een eetcafé, waar mensen kunnen eten voor 4 euro per persoon. Het zit altijd gezellig vol. Onze deur staat altijd open voor mensen die even een praatje willen maken.”

Advies en financiering

Via hun accountant Harjo Spijk en Bureau EZ Eemsdelta van de gemeente Eemsmond kwamen Eric en Gea terecht bij het Ondernemershuis Noord-Groningen van EBG. “John van der Laan van het Ondernemershuis heeft ontzettend veel werk voor ons verricht”, aldus Eric. “Hij heeft richting de gemeente Eemsmond positief advies uitgebracht over ons plan en het bijbehorende financiële plaatje. Toen uiteindelijk één van de financiers afviel heeft hij zich sterk gemaakt om alsnog de gehele financiering rond te krijgen. Door zijn inspanningen werd in korte tijd alsnog de financiering geregeld.” John van der Laan over Ik&Zorg: “Wat opviel was dat Eric en Gea vanaf dag 1 nadrukkelijk het contact met het dorp en de gemeente hebben gezocht om draagvlak voor de plannen te creëren. De koppeling met het dorpshuis draagt bij aan de verbinding met het dorp. Bij Ik&Zorg staat de zorg van de cliënten echt voorop.”

Voor de aankoop en de verbouwing van het schoolgebouw kreeg Ik&Zorg financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen, ABN AMRO en Ondernemersimpuls. Ondernemersimpuls is één van de financiële regelingen van Economic Board Groningen en verstrekt krediet in de vorm van een persoonlijke lening. Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie in de Provincie Groningen. “Ik& Zorg is een prachtig voorbeeld van nieuwe doeners’’, aldus Geerten Eijkelenboom van Fonds Nieuwe Doen. “Ons fonds is bedoeld voor mensen die kansen pakken en deze goed benutten. Wij hebben vertrouwen in het initiatief van Eric en Gea.”

Over Ondernemersimpuls Noord-Groningen

Ben je op zoek naar geld voor je bedrijf? Als je niet of moeilijk terecht kunt bij je eigen bank, kun je bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen een persoonlijke lening tot € 100.000 aanvragen voor je bedrijf.
>> Lees meer..