Nederboom: onderzoek naar trilling absorberend schuimbeton in aardbevingsgebied

mei 14, 2018 | Algemeen

Al zijn medewerkers wonen in aardbevingsgebied. Hij heeft er ook klanten. En hij vindt dat oplossingen mogen en moeten komen van ondernemers in dat gebied. Dus toen Rolf Vuurboom zes jaar geleden Jos Nederstigt leerde kennen én kennismaakte met zijn nieuwe soort schuimbeton, werden er een plan, maar ook een nieuw bedrijf geboren. Vuurboom: “Jos vertelde dat hij in Duitsland een weg had aangelegd met schuimbeton. De vrouw die daar aan de weg woonde had altijd last van trillingen gehad, totdat dit schuimbeton werd neergelegd. Met dat gegeven moesten we iets doen, vonden we.”

Testen op de werf

Samen doen ze een aantal proeven op de werf bij Vuurboom. Het schuimbeton werd neergelegd, er werden opzettelijk trillingen veroorzaakt en het effect van die trillingen werd secuur doorgemeten met behulp van meters. De resultaten waren positief. Het schuimbeton bleek inderdaad trillingen te reduceren, maar aanvullend onderzoek was noodzakelijk. Ze vroegen vijf hoogleraren van de TU Delft om een plan en selecteerden er twee. Maar: onderzoek doen kost geld. “Toen kwamen we de EBG InnovatieregelinG tegen. We dienden de plannen in. Het ene plan zou onderzoek doen naar het materiaal Trilling Absorberend Schuimbeton (TAS), het andere plan zorgde voor aanvullend onderzoek in het veld. We kregen de bijdrage en konden beide onderzoeken uitvoeren. Ook deze resultaten waren positief” aldus Vuurboom.

Aanvullend onderzoek in aardbevingsgebied

Uit de onderzoeken blijkt dat TAS inderdaad meer druk kan opvangen en trillingen reduceert. Regulier isolatieschuimbeton was binnen 30 seconden verpulverd, terwijl TAS dezelfde druksterkte meer dan 18 uur lang kon opvangen zonder schade. Het fundament van dit schuimbeton bleef in tact. Bovendien kent TAS meer lucht en heeft daardoor eigenlijk een holle ruimte. Die holle ruimte neemt energie op. Kortom: TAS is beter bestand tegen trillingen van bijvoorbeeld aardbevingen en is ook nog eens duurzamer. Maar om deze uitvinding echt breed te kunnen inzetten, willen Vuurboom en Nederstigt eerst nog onderzoeken uitvoeren met echte objecten. In aardbevingsgebied.

Experiment in Bedum

Daartoe wordt er geëxperimenteerd met twee identieke woningen in Bedum. Bij de ene woning worden de vloeren er uit gesloopt en vervangen door vloeren van TAS. Aan de andere woning wordt niets veranderd. Beide huizen, volgehangen met meters, worden blootgesteld aan aardbevingsgelijke trillingen. Het resultaat is duidelijk: het huis met TAS-vloeren is veel resistenter tegen de trillingen dan het bestaande huis . Het verplaatst nauwelijks en er worden minder trillingen gemeten. Een uitkomst voor het versterken en aardbevingsbestendig bouwen, denken Vuurboom en Nederstigt.

Een veiligere regio

Er volgt een tweede, groter project om nog meer metingen te kunnen doen en resultaten te kunnen beschrijven. Ook die zijn positief. Inmiddels werken de heren samen met onder andere woningcorporaties om zo meer pilots op te starten met het trillingsbestendige materiaal en pleit Vuurboom voor nog meer aanvullend onderzoek. Het liefst ziet hij dat TAS straks breed wordt ingezet in de versterkings- en nieuwbouwoperaties in het gebied: “Onze drijfveer is dat we willen helpen in het veiliger maken van de aardbevingsregio. Mensen verdienen huizen die bestendig zijn. We hopen dat de positieve resultaten gaan leiden tot standaardisatie van dit product in de bouw van nieuwe woningen en het versterken van bestaande woningen.”

Meer weten over EBG InnovatieregelinG

Wil je meer weten over de EBG InnovatieregelinG of lezen over ondernemers die je voorgingen? Hier vind je meer informatie!

Rolf Vuurboom

“Door deze EBG InnovatieregelinG hebben we in samenwerking met de TU Delft uitvoerig onderzoek kunnen doen naar hoe we ons “trilling absorberend schuimbeton” verder konden door ontwikkelen. We hopen met dit product bij te dragen aan het veiliger maken van woningen in aardbevingsgebied. Bovendien is het ook duurzamer dan regulier beton. Al mijn medewerkers wonen in dit gebied, ik hoop op deze manier bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de situatie waarin zij en vele anderen momenteel zitten.”