Ondernemershuis Noord-Groningen helpt ondernemers bij het financierbaar maken van plannen

jun 23, 2016 | Algemeen

Dit nieuwsartikel komt ui 2016. De inhoud is op dit moment niet meer actueel. 

De mogelijkheden voor ondernemers in Noord-Groningen om aan krediet te komen zijn sinds kort aanzienlijk vergroot. Dit is te danken aan een samenwerking van het Ondernemershuis Noord-Groningen (OHNG) met de Economic Board Groningen. De Economic Board Groningen (EBG) heeft de positie van het Ondernemershuis – een bestaand initiatief van negen gemeenten – verder versterkt zodat er meer kansrijke initiatieven van noordelijke ondernemers gefinancierd kunnen worden.

“Wij kunnen dankzij de samenwerking met EBG bij het Ondernemershuis nu altijd met een positieve houding kijken, en meedenken in oplossingen: we zoeken niet naar beren op de weg of naar onmogelijkheden. Als ik een kredietaanvraag binnen krijg is het eerste wat ik zeg: wij staan er positief tegenover, alleen: het moet natuurlijk wel kunnen!  Maar als wij eenmaal vertrouwen hebben in een plan, dan is er een gerede kans dat potentiële financiers daar ook zo over denken”, aldus Bert Hospers van het Ondernemershuis Noord-Groningen.

De samenwerking is door de Economic Board Groningen opgezet om ondernemers in Noord-Groningen te adviseren bij het opstellen van hun financieringsaanvraag. EBG is opgericht om de economie in Groningen te stimuleren, onder meer door het verstrekken van kredieten aan ondernemers te vergemakkelijken.

 “Men heeft aan ons gevraagd of wij ondernemers willen helpen bij het opstellen van kredietaanvragen. Dat doen wij heel graag, want ook het Ondernemershuis Noord-Groningen wil helpen om zaken mogelijk te maken. Natuurlijk moeten we de aanvragen nuchter en zakelijk beoordelen. Maar als wij het verantwoord vinden, dan introduceren wij de ondernemer graag bij mogelijke financiers uit ons netwerk”, vertelt  Frank Vogelzang van het Ondernemershuis Noord-Groningen.

Taal van de ondernemers

Volgens de Economic Board Groningen kunnen dankzij deze nieuwe samenwerking met het Ondernemershuis Noord-Groningen de financieringsmogelijkheden in de regio worden vergroot, vertelt Peter Arnold Jellema, financieel directeur van EBG. “OHNG is de uitbouw van een bestaand initiatief van 9 gemeenten in het aardbevingsgebied. Juist deze bestaande structuren willen wij als EBG versterken. En omdat wij zien dat het financieringsklimaat verandert – er is geld genoeg – hebben we met de ondersteuning van OHNG juist de nadruk gelegd op financierbaarheid van plannen en het doorontwikkelen van ideeën zodat ze vatbaar worden voor subsidie en/of financiering. Ondernemers vormen de belangrijkste doelgroep van EBG en OHNG heeft aangetoond dat het de taal van de ondernemers spreekt – ze zien kansen en oplossingen, maar zijn op het juiste moment kritisch”. Dan ligt een samenwerking met het Ondernemershuis natuurlijk zeer voor de hand.”

Buitenboordmotor voor creativiteit en bedrijvigheid

Ook Rika Pot, burgemeester van Appingedam en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Ondernemershuis Noord-Groningen, ziet het Ondernemershuis als een zeer waardevol instrument om de economie in de regio nieuwe impulsen te geven. Niet alleen vanwege de adviserende rol voor de Economic Board, maar ook omdat alle ondernemers er terecht kunnen voor bedrijfsadvies. “Het Ondernemershuis Noord-Groningen is er om steun te bieden aan (startende) ondernemers in de regio. Ik zie het Ondernemershuis een beetje als een buitenboordmotor voor de creativiteit en bedrijvigheid in de regio”, zo zegt burgemeester Pot.

Bedrijfsplannen beoordelen

Frank Vogelzang en Bert Hospers van het Ondernemershuis zijn ervaren bedrijfsadviseurs en ondernemers, en zijn er in gespecialiseerd om bedrijfsplannen te beoordelen. Bovendien kennen zijn Noord-Groningen goed en hebben er een groot netwerk. Dat waren ook redenen voor de Economic Board Groningen om het Ondernemershuis Noord-Groningen te vragen te adviseren over kredietaanvragen uit het gebied. Cruciaal verschil met andere geldverstrekkers is dat het Ondernemershuis en de Economic Board echt willen helpen om bedrijvigheid in Noord-Groningen nieuwe impulsen te geven.Het Ondernemerhuis is opgericht door 9 gemeenten in Noord-Groningen en kent de behoeften van ondernemers in het gebied op het gebied van financiering.

“Wij maken een bedrijfskundige analyse. Daarbij kijken wij niet naar de dekking vanuit zekerheden: ons gaat het om vertrouwen in de exploitatie. En als wij vertrouwen hebben, en we denken dat mensen de lening terug kunnen betalen, dan schrijven wij een positief advies voor mogelijke financiers”, aldus Hospers.

“Je kunt het Ondernemershuis misschien wel het beste zien als een soort bedrijvendokter: het is de bedoeling om bedrijven echt beter te maken. We proberen de drempel daarbij zo laag mogelijk te houden. Goed advies is van levensbelang voor kleinere en startende ondernemers, maar blijkt vaak lastig in te winnen of is erg duur. Bij het Ondernemershuis zijn de eerste 8 uren gratis en vervolgens wordt professionele begeleiding gegeven tegen een gereduceerd uurtarief. Er wordt heel reëel gekeken naar de kansen en verbeterpunten, zodat de slagingskans zo groot mogelijk is.”

Toegangspoort naar succes

 “De samenwerking tussen het Ondernemershuis Noord-Groningen en de Economic Board Groningen zorgt dat er naast advies en begeleiding nu ook fondsen beschikbaar zijn om het ondernemerschap in de regio te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is Ondernemersimpuls Noord-Groningen. Het Ondernemershuis fungeert daarin als een soort toegangspoort naar succes. Er wordt met oog voor detail naar de plannen van kleinere ondernemers gekeken en advies gegeven over verbeteringen. Zo kun je met een stevig verhaal aankloppen bij financiers en investeerders. Of dat nu de Economic Board Groningen zelf is, een investeerden of gewoon een bank”, aldus burgemeester Rika Pot van Appingedam.