“Niks staat succesvol ondernemen in Noord-Groningen in de weg”

feb 9, 2017 | Algemeen

Wat kunnen Noord-Groninger ondernemers en Economic Board Groningen voor elkaar betekenen? Begin februari lag die vraag op tafel op de bijeenkomst ‘Samen staan we sterker’ in het vermaarde zalencentrum Vita Nova in Middelstum.

EBG heeft er alle belang bij te horen wat er onder ondernemers leeft en wat men denkt en verwacht van Economic Board, verklaarde EBG-bestuurslid Marco Smit in zijn openingsverhaal. De circa 35 ondernemers die waren afgekomen op de meeting in Middelstum toonden zich kritisch en constructief bij het meedenken over zaken als samenwerken met Economic Board Groningen, gezamenlijke inzet om het ondernemersklimaat te veraangenamen en het aanjagen van ondernemerschap.

De diepte in

Na een eerste meer algemene bijeenkomst die de EBG eind november samen met ondernemersverenigingen organiseerde, was het treffen in Middelstum bedoeld om wat meer de diepte in te gaan en afspraken te maken.

Dat niks een bedrijf in Noord-Groningen in de weg hoeft te staan om succesvol te worden, maakte René Bolhuis van Horus in Bedum duidelijk. Horus heeft zich in een paar jaar tijd, gesteund vanuit EBG met een GROEIfonds-financiering, ontwikkeld tot toonaangevend bedrijf op gebied van software voor geografische informatiesystemen. Horus brengt met 360-graden video en sensoren een omgeving in kaart. Die innovatieve techniek heeft Horus vooraanstaande klanten opgeleverd als de Nationale Politie en zelfs het koninklijk huis.  

Silicon Valley

We hoeven in Groningen niet onder te doen voor Silicon Valley’, schetste Bolhuis zijn opvatting. “We hebben hier een uitstekende universiteit, hele goede hogescholen en er zijn volop slimme mensen beschikbaar. Waarom zouden we hier minder goede dingen maken dan bedrijven aan de andere kant van de oceaan.”

Bolhuis vertelde dat het aantrekken van gekwalificeerd it-personeel wel een stevige opgave is: ’Veel hippe it’ers kiezen toch vaak voor Amsterdam.’ Onterecht, meent Bolhuis. “Al mist Bedum een Starbucks, wij doen leuk en sexy werk. We opereren op de grens van de techniek. Onze mensen kiezen daarvoor omdat ze het een stuk leuker vinden dan werken als it’er op een afdeling van een grote bank.” En dat ritje van een minuut of tien vanuit de stad naar de werkplek in Bedum vindt zijn personeel, zo’n 25 man sterk, echt geen punt.

Niet met subsidie strooien

Goed ondernemerschap zoals Bolhuis dat toont, is voor EBG een van de belangrijkste uitgangspunten voor alle plannen waarbij EBG betrokken is, benadrukte Marco Smit. ‘De bijna honderd miljoen waarover EBG beschikt strooien we niet als subsidie uit over het land’, zei Smit. “Wij ondersteunen goede plannen van goede ondernemers. Er moet iets achter blijven dat toekomstbestendig is. Met subsidies bereik je dat minder goed. Maar we vragen jullie ook: wat mist er in onze aanpak en waar hebt u behoefte aan, waar wilt u een zetje in de rug?”

Soepele kredietverlening

Een aantal ondernemers reageerde op de voorzet met de suggestie dat het gebied behoefte heeft aan soepele kredietverlening. ‘Bij banken hoeven we niet aan te kloppen’, aldus een van de aanwezigen. “Ik zou graag zien dat EBG wat royaler zou zijn. Voor veel ondernemers wordt het een stuk eenvoudiger wanneer investeringen worden geholpen met een subsidie van twintig tot dertig procent.” Ook merkten sommige ondernemers op dat ze het rentepercentage dat het GROEIfonds in rekening brengt aan de hoge kant vinden. 

Zie het zo, stelden EBG-voorzitter Emme Groot en Peter Arnold Jellema, financieel bestuurder bij EBG: het is geen subsidiepot, maar daar waar de bank het laat liggen, kan EBG bijspringen, bijvoorbeeld via het GROEIfonds, waarna banken over het algemeen ook eerder bereid zijn mee te financieren. Jellema: “Wanneer er een goed ondernemersplan op tafel ligt is EBG onder voorwaarden bereid het hoogst-risicodeel te financieren. Het geld van EBG werkt daarmee als een vliegwiel.”

Emme Groot: “Ik heb er geen waardeoordeel over, maar het politiek klimaat is niet naar subsidiëring. Gratis geld bestaat niet meer.” Inderdaad, aldus Groot, geleend geld moet worden terugbetaald. Hij waarschuwde voor al te hooggespannen verwachtingen van EBG. “Inkomsten van ondernemers in het gebied zijn inderdaad gedaald. Maar dat is ook vanwege omstandigheden als krimp en vergrijzing. De zaak is complex.”

Behoefte aan goed stappenplan

Hoewel EBG zijn best doet om procedures zo simpel en soepel mogelijk te maken, zoals Peter Arnold Jellema zei, kan het inderdaad nog wel eens tegenzitten. Het bleek uit het verhaal van Mark Willem Evenhuis die met zijn vrouw Vita Nova uitbaat en Herberg De Valk in Middelstum wil kopen. Voor een krediet klopten ze aan bij  Ondernemersimpuls. “De procedure was niet altijd duidelijk. Meerdere keren dachten we dat we er waren, maar dat bleek dan plotseling toch van niet.” Het zou goed zijn als er een duidelijk stappenplan zou zijn, adviseerde Evenhuis.

Herstelwerk

Onvermijdelijk kwam ook het brede ongenoegen naar boven over de gevolgen van de aardgaswinning en de toewijzing van herstelwerk. Daarbij voelen kleine, lokale bouwondernemers en zzp’ers zich vrijwel kansloos, zoals een van de aanwezige aannemers naar voren bracht. “Het Centrum Veilig Wonen zegt ons glashard dat alle opdrachten in grote batches worden uitgegeven. Dat maakt het voor kleine bedrijven onmogelijk mee te dingen. Sterker nog, mensen durven hun mond niet eens meer open te doen uit angst dat ze erop worden afgerekend.” Bovendien, vervolgde de bouwondernemer, veel kleine aannemers hebben geen idee van wat er staat te gebeuren. “Doen jullie ook iets aan voorlichting hierover?”

“Begin een coöperatie”

Marco Smit suggereerde dat binnen BuildinG, waar wordt gewerkt aan aardbevingsbestendig bouwen, een programma kan worden ontwikkeld om de kleinere bedrijven door lastige procedures te helpen.

Eén van de ondernemers deed de bouwondernemers de suggestie aan de hand zich te verenigen in een coöperatie, zoals dat ook succesvol is gedaan bij de aanleg van glasvezel in het gebied. “Kost een half uur bij de notaris en vijfhonderd euro. Ben je in één keer groter dan de grootste bouwer.”

Peter Arnold Jellema riep tenslotte de aanwezige bestuurders van ondernemersverenigingen op samen verder te werken aan hun  versterkingsplannen. “EBG is graag bereid te kijken naar jullie voorstellen voor bevordering van de onderlinge samenhang tussen de netwerken. Laat ons weten wat daarvoor nodig is.”

 Wat bedoelt Peter Arnold  met versterkingsplannen? Gaat het over versterken van woningen en gebouwen of over versterking van ondernemersnetwerken zoals die in de zin erna wordt genoemd.