Michelle over het onderwijs van de toekomst: “Noord-Groningen krijgt voorsprong met ICT-onderwijs”

jun 12, 2018 | Algemeen

Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied te stimuleren. Daar willen we zo vroeg mogelijk mee beginnen! Wat heeft onderwijs hier precies mee te maken? We vroegen dit aan Michelle Moret, programmamanager Ondernemerschap en Onderwijs bij EBG.

Waarom houdt EBG zich bezig met onderwijs?

“Uit onderzoek blijkt dat jongeren bepaalde beroepsgroepen uitsluiten als ze daar niet al op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Een voorbeeld hiervan is ondernemerschap. Wij willen ondernemerschap stimuleren, want als mensen in deze regio een eigen bedrijf opzetten dan kunnen ze banen creëren. En daar wordt de economie beter van.

Onze onderwijsprogramma’s hebben als doel kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met ondernemerschap, maar ook met wetenschap, techniek en ICT. Het is belangrijk om al jong ‘21st century skills’ te leren, want geen enkele sector werkt in de toekomst zonder ICT. De vaardigheden die je met deze programma’s ontwikkelt zijn erg zinvol als je later voor jezelf wilt beginnen, maar ook als je voor een baas gaat werken.

In Nederland is een groeiend tekort aan technisch en ICT-vaardig personeel. Hier ligt een belangrijke taak voor ons allemaal. En dat begint bij het onderwijs. Over een paar jaar wordt ICT-onderwijs vanuit de overheid verplicht gesteld. Wij willen Noord-Groningen een voorsprong geven door het nu al aan te bieden. Samen met experts en docenten op de scholen.”

Waar bestaat het onderwijsaanbod van EBG uit?

“We bieden programma’s aan op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit doen we samen met organisaties die specialist zijn binnen hun vakgebied en ervaring hebben binnen het onderwijs. Met deze programma’s bereiken we in 2018 zo’n 9.000 leerlingen. Meer info over de inhoud van ons onderwijsaanbod vind je op www.economicboardgroningen.nl/onderwijs.”

Waar ben je op dit moment vooral mee bezig?

“Op dit moment (juni 2018) hebben we een aanbesteding lopen voor ICT-onderwijs voor de komende 4 jaar. Wij zoeken een partij die een ICT-onderwijsprogramma gaat opzetten en uitvoeren op de basisscholen en middelbare scholen in Noord- en Midden Groningen. Het is leuk om te merken dat de docenten staan te popelen om te beginnen. De meeste docenten weten echter niet hoe ze dit precies moeten aanpakken. Het ICT-programma zal samen met de docent worden ontwikkeld en de docent wordt opgeleid om zelf de ICT-lessen te gaan geven. Een belangrijk uitgangspunt is dat ICT zoveel mogelijk wordt verweven in het reguliere onderwijsprogramma. Je kunt ICT prima combineren met andere vakken. Zo kun je een website maken over een onderwerp dat te maken heeft met aardrijkskunde, of je zou een 3Dprint kunnen maken van een oud gebouw, gerelateerd aan geschiedenis.

EBG is initiatiefnemer van de aanbesteding en financiert de komende 4 jaar het ICT onderwijs. Ook de provincie en de gemeenten betalen mee. Ons doel met het ICT-onderwijsprogramma is om het ICT-onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Maar hoe dat precies moet, in hoeveel uren of op welke manier, daar hebben wij geen verstand van. We zijn ons er goed van bewust dat wij niet weten waar de scholen precies behoefte aan hebben. Daarom hebben we de scholen gevraagd om mee te praten en te bedenken waar het onderwijsprogramma aan moet voldoen. We hebben goed contact met de projectgroep ‘Kansrijke Groningers’. Dit zijn 7 scholen uit Noord-Groningen die zich hebben verenigd.”
 

EBG bestaat in principe tot eind 2020. Wat hoop je dan bereikt te hebben?

“Ik vind het mooi om te zien dat scholen hun krachten bundelen en elkaar versterken door intensief samen te werken. Ik hoop daarom dat de vereniging ‘Kansrijke Groningers’ er dan goed staat. Het is de bedoeling dat zij het onderwijsaanbod van EBG overnemen, zodat het na het einde van EBG kan blijven voortbestaan en kan worden aangepast op nieuwe ontwikkelingen. Nu zijn YouTube en 3D printers nog actueel. Maar over 10 jaar lachen we waarschijnlijk om 3Dprinters en vinden we die hopeloos ouderwets. We geven de kinderen in deze regio een voorsprong door dit soort programma’s nu al aan te bieden. Ik hoop dat het onderwijs in deze regio in beweging blijft en dat de scholen voorop blijven lopen.“

Meer informatie over ons Onderwijsprogramma