Meer geld voor innovatie in Noord-Groningen

sep 11, 2017 | Algemeen

Economic Board verdubbelt InnovatieregelinG voor vernieuwende ondernemers

Vanwege het groot aantal kansrijke subsidieaanvragen dat is ingediend, verdubbelt de Economic Board Groningen de omvang van het innovatiefonds voor ondernemers in Noord-Groningen. Voor innovatieve plannen en ideeën is nu vanuit de EBG InnovatieregelinG een miljoen euro beschikbaar. Voor de InnovatieregelinG had Economic Board Groningen (EBG) €500.000 beschikbaar gesteld. Al kort na de introductie van deze nieuwe subsidieregeling in mei van dit jaar bleek dat bedrag niet genoeg om de plannen en ideeën van ondernemers te ondersteunen. EBG stelt daarom nogmaals een half miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende bedrijven.

Veelbelovende plannen

Van de twintig subsidieaanvragen die de InnovatieregelinG van EBG ontving zijn er vijf toegekend. Daarmee is circa €300.000 van het beschikbare bedrag verstrekt. Bij de overige ingediende plannen zitten diverse veelbelovende, innovatieve ideeën. EBG vindt het belangrijk dat ook die bedrijven de mogelijkheid krijgen hun plannen verder te ontwikkelen.

Drempel verlagen

Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen is risicovol en vaak kostbaar. Met de InnovatieregelinG wil EBG de drempel verlagen voor bedrijven in de negen Noord-Groningse gemeenten die willen investeren in vernieuwing. Dat is goed voor die bedrijven en daarmee ook voor de economie van Groningen.

Makkelijk maken

EBG-bestuurslid Peter Arnold Jellema wijst erop dat EBG het voor ondernemers gemakkelijk heeft willen maken. “De aanvraag kan snel en zonder ingewikkelde procedures. De subsidieregeling is eenvoudig, zodat ondernemers hun innovatieve ideeën verder kunnen brengen.”

Snelheid

De aanvraag van Omnidots in Winsum was een van de eerste die werden toegekend. Omnidots maakt (trillings)sensoren en directeur Marko Bolt zegt dat zijn bedrijf met de extra financiële injectie een stap vooruit kan zetten. “We willen onze sensortechnologie verder ontwikkelen”, aldus Bolt. “Het is voor ons een kostbare zaak. Dankzij de subsidie hopen we nu sneller nieuwe en innovatieve producten op de markt te brengen. Snelheid van marktintroductie is tegenwoordig belangrijker dan een patent.”

Vruchten plukken

Het Bedumer bedrijf Oostsoft van Niek Oost ontwikkelt software voor productiebedrijven. “We onderzoeken hoe we onze systemen kunnen inzetten voor nog veel complexere situaties. Zonder de bijdrage uit de InnovatieregelinG zouden we het project verspreid over jaren moeten uitvoeren”, legt Oost uit. “Dat kan nu veel sneller waardoor we sneller de vruchten van de investering kunnen plukken.”

Oost wil benadrukken dat de subsidieregeling bovendien het gebied vooruit helpt. “Er worden projecten ondersteund die tot structurele vergroting van de economische activiteiten in het gebied leiden. Het houdt de regio interessant voor bedrijven en mensen.”

Wat is de EBG InnovatieregelinG

Ondernemers in negen Noord-Groningse gemeenten kunnen via de InnovatieregelinG de helft van de kosten voor haalbaarheidsstudies, testen en productvernieuwing vergoed krijgen, tot maximaal €50.000 per bedrijf. Maakt de ondernemer ook gebruik van een erkende proeftuin of testcentrum zoals bouwinnovatiecentrum BuildinG, biobased testomgeving ZAP of energietransitiecentrum EnTranCe, dan is er een extra subsidie van maximaal €25.000.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de aanvragen. De regeling loopt tot 31 december 2017 of zolang er budget is.

Gebruik maken van de EBG InnovatieregelinG? Lees hier hoe je in aanmerking komt.