Lessen ICT, ondernemerschap en wetenschap&techniek, Kansrijke Groningers, Booming Business met Kalvijn

jan 29, 2019 | Algemeen

Onderwijs

Met het Onderwijsprogramma wil EBG de kennis over Ondernemerschap, ICT en Wetenschap en Techniek stimuleren bij leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs in Noord-Groningen.

  • In 2018 deden 55 klassen mee aan het programma ‘Ondernemen in de klas’.
  • Volgden 2959 leerlingen ICT-onderwijs. Binnen dit programma leren leerlingen en docenten programmeren en gaan ze aan de slag met onderwerpen als mediawijsheid, internetveiligheid, robotica en How to Google.
  • 78 scholen bouwden en gebruikten een eigen 3D printer.
  • Er is een start gemaakt met de realisering van de Tech-Hub, waar leerlingen na school terecht kunnen.

In totaal maakten 6534 leerlingen gebruik van het onderwijsprogramma van EBG. 1375 leerlingen volgden les in Ondernemerschap, 2959 kreeg les in ICT, 1950 leerlingen maakten een 3D printer en 250 leerlingen volgden workshops Wetenschap en Techniek.

  • EBG organiseerde samen met YouTuber Kalvijn een pitch-event voor jongeren, onder de naam Booming Business. Met een nieuwe driedelige serie op het YouTube-kanaal van Kalvijn en een grote finale in Delfzijl.
  • 144 jongeren hebben zich aangemeld met een ondernemingsplan. Hieruit zijn 13 jongeren geselecteerd om te pitchen tijdens de selectiedag.
  • Er waren ruim 300 jongeren aanwezig bij de grote finale in Delfzijl.
  • De komende vier schooljaren (2018 t/m 2022) krijgen alle leerlingen in het aardbevingsgebied ICT onderwijs. Economic Board Groningen (EBG) financiert dit project, Provincie Groningen en de 9 gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een bijdrage.
  • In 2018 is de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Samen willen ze kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied een steuntje in de rug te geven. 102 scholen in het aardbevingsgebied hebben zich inmiddels aangesloten.