Jaaroverzicht 2019: 53,8 miljoen euro geïnvesteerd, 965 nieuwe banen tot en met 2019

mrt 22, 2020 | Algemeen

De initiatieven van Economic Board Groningen hebben tot en met 2019 geresulteerd in 965 nieuwe, geplande banen in Noord- en Midden-Groningen.

Economic Board Groningen (EBG) draagt met diverse programma’s en financiële regelingen actief bij aan het stimuleren van de economische groei in het aardbevingsgebied, met het doel meer bedrijvigheid en meer banen te creëren. “EBG bestaat nu 4 jaar. 2018 en 2019 waren jaren waarin we vooral konden oogsten wat we in de jaren daarvoor gezaaid hebben”, aldus Emme Groot, voorzitter van EBG. “We hebben tot nu toe veel bereikt samen met onze partners en met de bedrijven in dit gebied. Ondernemers investeren, er ontstaat nieuwe werkgelegenheid en bedrijven vestigen zich in het gebied.”

Investeringen

Tot en met 2019 – het vijfde jaar waarin EBG actief is – is via het GROEIfonds € 24,6 miljoen gecommitteerd in 35 ondernemingen in het werkgebied van EBG in Noord- en Midden-Groningen, goed voor €115 miljoen uitgelokte investeringen.

Ondernemerschap versterken

140 ondernemers kregen het afgelopen jaar via de AdviesregelinG hulp bij het opstellen van plannen voor hun bedrijf, bij financieringsaanvragen en haalbaarheidsstudies. Ook kregen 4 bedrijven steun via de EBG InnovatieregelinG en 4 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG. Deze regeling is er voor bedrijven die extra medewerkers nodig hebben. Hiermee zijn afgelopen jaar zo’n 27 nieuwe banen gepland.

Verder heeft EBG in 2019 samen met Groningen Seaports een vierde MOI community opgericht: MOI Offshore Energy in de Eemshaven. In 2018 waren al MOI communities opgericht in Bedum, Winsum en Delfzijl. Ondernemers kunnen hier tegen aantrekkelijke tarieven gebruikmaken van werkplekken en een vergaderruimte, met als doel broedplaatsen te creëren voor innovatieve en inspirerende bedrijvigheid en netwerken.

Aantrekken van nieuwe bedrijvigheid

Tot en met 2019 hebben 87 bedrijven interesse getoond om zich te vestigen in dit gebied. In totaal zijn er 14 door acquisitie vanuit EBG geland in ons gebied. Zij zorgen gezamenlijk voor 272 nieuwe arbeidsplaatsen.

Activiteiten en events in 2019

EBG organiseerde vier goed bezochte EBG Kenniscafés, om ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren en inspireren over onderwerpen die zij zelf hadden aangedragen. Ook organiseerde EBG een symposium voor toeristisch ondernemers. 5Groningen, initiatief van EBG, organiseerde in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen 7 goedbezochte 5G Masterclasses en een seminar Internet of Things. 5Groningen was daarnaast initiatiefnemer van de 5G Student Battle in maart 2019. Dit event daagde studenten van het mbo, hbo en wo uit om een oplossing te bedenken met 5G. De finale op zondagmiddag 24 maart 2019 in de Energy Barn op Zernike trok zo’n 250 man publiek.

Kansrijke sectoren

Om de economische kracht van het gebied op de langere termijn te versterken, stimuleerde EBG ook in 2019 de kansrijke sectoren Bouw, 5G en ICT, Toerisme en Groene Chemie en Energie.

EBG geeft leerlingen in Noord- en Midden-Groningen een voorsprong in digitale geletterdheid, met een grootschalig ICT-onderwijsproject dat inmiddels op 89 scholen draait. Tot en met 2019 kregen 4875 leerlingen via dit onderwijsproject les in digitale geletterdheid. Het ICT-onderwijsproject laat de scholen groeien naar een hoger niveau van digitale geletterdheid met als einddoel dat de leerlingen van alle scholen hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben bereikt en daarbij een voorsprong hebben op scholen in de rest van Nederland. EBG heeft het project geïnitieerd. Binnen dit project worden een paar honderd docenten geschoold om ICT-onderwijs te geven. Zij hebben tevens de taak om andere docenten hier weer in te trainen.
In november 2019 is De Jonge Onderzoekers Eemsdelta in Appingedam geopend. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die graag met ICT, techniek en wetenschap bezig zijn kunnen hier na schooltijd terecht. De nieuwe locatie is opgezet met financiële steun van Economic Board Groningen met als doel om kinderen te enthousiasmeren voor ICT en technische beroepen.
5Groningen, onderdeel van EBG, heeft ook in 2019 bijgedragen aan innovaties in 5G, de volgende generatie mobiel internet. In de loop van 2019 zijn 23 5G-pilots actief en er zijn 5 5G-pilots succesvol afgerond. 5Groningen heeft nu meerdere testlocaties in het aardbevingsgebied. In 2019 ontving 5Groningen een experimenteervergunning van Agentschap Telecom voor testen op 3.5GHz, de belangrijkste frequentie voor het toekomstige 5G-netwerk. Gebruik van deze frequentie in Noord-Nederland was tot nu toe onmogelijk vanwege de interceptie-activiteiten van Defensie op deze band in Burum (Fr). Er mag nu indoor getest worden met 5G in de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics in Hoogezand.

EBG heeft verder het initiatief genomen voor de Sustainable Industry Challenge, een grote pitch wedstrijd waarbij (inter)nationale scale-ups uitgedaagd werden om met innovaties te komen voor uitdagingen van de regionale chemie sector. In 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen en is de samenwerking gezocht met een aantal partners: Chemport Europe, Campus Groningen, NOM, Groningen Seaports, Provincie Groningen en Provincie Drenthe. Meer dan 200 innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld hebben zich aangemeld met oplossingen voor deze wedstrijd. Het finale event vond plaats in januari 2020. De wedstrijd levert veel impact op voor de regio. Op dit moment werken bedrijven uit de regio en scale-ups aan 21 potentiële deals om een vervolg te geven op de eerste kennismaking tijdens het tweedaagse event afgelopen januari.

Snel Internet Groningen

EBG investeert – samen met de Provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen – in een regeling van in totaal € 40 miljoen voor de aanleg van snel internet. Na een intensief traject van voorbereiding, ontwerp en aanleg beschikken de eerste paar honderd adressen in het aardbevingsgebied inmiddels over snel internet. De verwachting is dat het gehele aardbevingsgebied in de loop van 2020 beschikt over snel internet.

Jaarverslag 2019

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.