Jaaroverzicht 2018 Economic Board Groningen – 26,6 miljoen geïnvesteerd, meer dan 400 nieuwe banen in 2018

feb 14, 2019 | Algemeen

De initiatieven van Economic Board Groningen hebben tot en met 2018 geresulteerd in meer dan 750 nieuwe banen in Noord- en Midden Groningen. EBG heeft in totaal 70 bedrijven gefinancierd.

Economic Board Groningen draagt met diverse programma’s actief bij aan het stimuleren van de economische groei in het aardbevingsgebied, met het doel meer bedrijvigheid en meer banen te creëren. “Na een periode van zaaien kunnen we nu echt gaan oogsten”, aldus Emme Groot, voorzitter van EBG. “Dat is te zien aan het resultaat: het aantal nieuwe geplande banen is dankzij EBG in een jaar tijd met maar liefst 400 gestegen.”

Ondernemers investeren, er ontstaat nieuwe werkgelegenheid en bedrijven vestigen zich in het gebied. In april 2018 is EBG verhuisd van stad Groningen naar Winsum, om te werken vanuit het gebied waarvoor de organisatie is opgericht.

Investeringen

Tot en met 2018 – het vierde jaar waarin EBG actief is – is via het GROEIfonds €16,4 miljoen geïnvesteerd in 28 ondernemingen in het werkgebied van EBG in Noord- en Midden-Groningen, goed voor € 100 miljoen uitgelokte investeringen.
Daarnaast heeft EBG startende bedrijven en ondernemers en bedrijven die willen vernieuwen of uitbreiden geholpen. Dat lokte nog eens meer dan 15 miljoen euro aan aanvullende investeringen in de regio uit.

Ondernemerschap versterken

Bijna 80 ondernemers kregen in afgelopen jaar via de AdviesregelinG hulp bij het opstellen van plannen voor hun bedrijf en bij financieringsaanvragen en haalbaarheidsstudies. Ook kregen 15 bedrijven steun via de InnovatieregelinG en 15 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de ArbeidsplaatsenregelinG. Deze regeling is er voor bedrijven die extra medewerkers nodig hebben. En hiermee zijn zo’n 200 banen gecreëerd.

Verder heeft EBG samen met ondernemers uit het gebied drie MOI Communities opgericht in Winsum, Bedum en Delfzijl. Ondernemers kunnen hier tegen aantrekkelijke tarieven gebruikmaken van werkplekken en een vergaderruimte, met als doel broedplaatsen te creëren voor innovatieve en inspirerende bedrijvigheid. 

Aantrekken van nieuwe bedrijvigheid

In 2018 hebben 40 bedrijven interesse getoond om zich te vestigen in Noord- en Midden-Groningen. In totaal zijn dit jaar 5 bedrijven door acquisitie vanuit EBG ook daadwerkelijk geland in dit gebied. Dit zijn Solar Succes BV, COOLBACK , Flexiplus, Cellx en PMC. Zij zorgen gezamenlijk voor 188 nieuwe arbeidsplaatsen.

Activiteiten en events

EBG organiseerde drie pitch-evenementen én een pitch-event speciaal voor jongeren samen met YouTuber Kalvijn. Tientallen ondernemers en starters schreven zich in voor de pitch-wedstrijd. Ze presenteerden zichzelf en hun plannen waarna jury en publiek samen de hoogte van het prijzengeld voor de finalisten bepaalden.
Nieuw in 2018 waren de EBG Kenniscafés. Er zijn vier goed bezochte EBG Kenniscafés georganiseerd, om ondernemers en andere geïnteresseerden te informeren en inspireren over onderwerpen die zij zelf hadden aangedragen.
Ook organiseerde EBG symposia voor toeristisch ondernemers. 5Groningen, onderdeel van EBG, organiseerde verder 11 5G Masterclasses en een inspiratie-event met de European Space Agency (ESA).

Snel Internet Groningen

Snel Internet Groningen ging begin 2018 van start en de eerste aansluitingen zijn gerealiseerd. De regeling Snel Internet Groningen is opgezet door de Provincie Groningen, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Toegang tot snel internet is van groot belang voor alle economische activiteiten in het gebied. Het doel is om voor eind 2019 alle ondernemers en inwoners aan te sluiten op snel internet.

Onderwijs

Van 2018 t/m 2022 krijgen alle leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het aardbevingsgebied ICT onderwijs. Economic Board Groningen financiert dit project, Provincie Groningen en de gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een bijdrage. Op initiatief van EBG is hiervoor de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van meer dan 100 scholen en bedrijven uit het aardbevingsgebied. Het doel van het Onderwijsprogramma is om leerlingen in dit gebied een voorsprong op de rest van Nederland te geven en om leerlingen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor ondernemerschap. Daarnaast is het belangrijk om al jong ‘21th century skills’ te leren, want geen enkele sector werkt in de toekomst zonder ICT. Ook techniek wordt steeds belangrijker.

Kansrijke sectoren

Om de economische kracht van het gebied op de langere termijn te versterken, stimuleert EBG de kansrijke sectoren Bouw, 5G en ICT, Toerisme en Groene Chemie en Energie. In juni 2018 hebben Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, DNV GL, Nouryon en de Economic Board Groningen een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van Chemport Industry Campus in Delfzijl. Doel is om duurzame chemische producten of processen op grotere schaal te testen en ontwikkelen.  
Verder heeft 5Groningen, onderdeel van EBG, bijgedragen aan innovaties in 5G, de volgende generatie mobiel internet. Zo is een aantal 5G-pilots gestart in het aardbevingsgebied. In 2018 zijn 5Groningen en de ESA een samenwerking gestart. Beide partijen testen hoe 5G en satellietinformatie elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Vooruitblik 2019

In 2019 scherpt EBG de investeringsstrategie van het GROEIfonds verder aan om de middelen, €9,5 miljoen voor dit jaar, nog effectiever te kunnen investeren. Het streven is dat 15 bedrijven gefinancierd vanuit dit fonds gaan uitbreiden of zich hier vestigen, waardoor minimaal 200 nieuwe banen gecreëerd worden. EBG zet verder de succesvolle AdviesregelinG, InnovatieregelinG, ArbeidsplaatsenregelinG en de bijdrage in de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) voort.

In 2019 staan de volgende activiteiten gepland: de organisatie van EBG Kenniscafés over relevante ondernemersthema’s en de oprichting van een vierde MOI-vestiging. Daarnaast krijgen 6250 leerlingen ICT-onderwijs en/of les vanuit het ondernemerschapsprogramma en 350 leerlingen bezoeken buiten schooltijd de Tech Hub. Verder organiseert EBG een landelijke EBG pitch als leadgenerator voor vestiging van bedrijven in de groene chemie en energie, een 5G Student Battle en 6 5G Masterclasses. Ook starten en continueren diverse 5G pilots waarvan 3 met ESA-bedrijven, wordt de Chemport Industry Campus gerealiseerd, wordt het Groningste van Groningen met nieuwe toeristische ondernemers uitgebreid en samen met Marketing Groningen in een voorjaarscampagne gelanceerd. Groningen is eind 2019 de eerste provincie met snel internet voor al haar ondernemers en inwoners.

Over Economic Board Groningen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Daarvoor is door Provincie Groningen en NAM €97,5 miljoen in de kas van EBG gestort. EBG heeft als doel de economische groei in Noord-Groningen aan te jagen tot boven het landelijk gemiddelde en de werkloosheid in het gebied structureel terug te dringen.

Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie en energie verder te groeien.

Compleet jaaroverzicht 2018

Wil je meer weten over de resultaten van EBG? Bekijk het complete Jaaroverzicht 2018