Jaaroverzicht 2017 Economic Board Groningen

feb 28, 2018 | Algemeen

20 miljoen geïnvesteerd, meer dan 350 nieuwe banen

De initiatieven van Economic Board Groningen hebben ervoor gezorgd dat er meer dan 350 nieuwe banen bij zijn gekomen in Noord-Groningen. Ook zijn dankzij de financieringen en programma’s van EBG vorig jaar bijna 200 arbeidsplaatsen behouden.

Het jaarverslag over 2017 van Economic Board Groningen laat positieve ontwikkelingen zien in Noord-Groningen. Ondernemers investeren, er ontstaat nieuwe werkgelegenheid en bedrijven vestigen zich in het gebied. Met diverse programma’s draagt de Economic Board Groningen actief bij aan het stimuleren van de economische groei in de regio.

Investeringen

Tot en met 2017 – het derde jaar waarin EBG actief is – is via het GROEIfonds 8 miljoen euro geïnvesteerd in 18 ondernemingen in de 9 gemeenten in Noord-Groningen. Er zijn daarnaast startende bedrijven, ondernemers en bedrijven die willen vernieuwen of uitbreiden geholpen. Dat lokte ook nog eens 13,1 miljoen euro aan aanvullende investeringen uit.

Ondernemerschap versterken

Bijna 40 ondernemers kregen in 2017 via de AdviesregelinG hulp bij opstellen van plannen voor hun bedrijf en bij financieringsaanvragen en haalbaarheidsstudies. Ook kregen bijna 20 bedrijven steun via de InnovatieregelinG. In september werd de ArbeidsplaatsenregelinG van kracht. De regeling is er voor bedrijven die extra mensen nodig hebben. Hiermee worden 63 banen gecreëerd.

Pitches

Nieuw in 2017 waren de Pitch-evenementen die EBG organiseerde om het ondernemerschap een impuls te geven. Tientallen bedrijven schreven zich in voor de goed bezochte bijeenkomsten op de Eemsdelta Expo en Trendship in Martiniplaza. Ondernemers presenteerden zichzelf en hun plannen en jury en publiek bepaalden samen de hoogte van het startkapitaal voor de finalisten.

Snel internet

Belangrijk in 2017 was de start van de aanleg van snel internet samen met de provincie Groningen en NCG. In 2017 is een contract gesloten met het bedrijf dat alle inwoners en bedrijven in Noord-Groningen van een snelle internetverbinding gaat voorzien.

Kansrijke sectoren

Om de economische kracht van het gebied op de langere termijn te verbeteren, stimuleert Economic Board de kansrijke sectoren Bouw, ICT en 5G, Toerisme en Agrochemie & Energie. In 2017 heeft EBG onder meer bijgedragen aan innovaties in de bouw en 5G, de volgende generatie mobiel internet.

Toepassingen in onder meer de zorg, het verkeer en de landbouw worden in de praktijk getest. In 2017 werd het 5G Lab geopend op Zernike. In het innovatiecentrum voor de bouw BuildinG dat in 2017 werd geopend op Zernike Campus, is gewerkt aan bouw-innovaties. Voor het testen ervan heeft BuildinG een cyclische vlaktester in gebruik genomen, begin 2018 gevolgd door een triltafel in samenwerking met TNO.

2018

De economische vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Bedrijven blijven investeren en groeien. Dat vergroot ook de behoefte aan middelen waarmee nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden en waarmee ondernemers uitbreiding van hun bedrijf financieren. De Economic Board verwacht dan ook in 2018 een aantal omvangrijke en belangrijke investeringen te kunnen doen.

Een greep uit de activiteiten van EBG in 2018: EBG breidt haar werkzaamheden uit met het programma Agrochemie & Energie en zet EBG – in samenwerking met Groningen Seaports, NOM en Bureau Eemsdelta EZ – vol in op het aantrekken van bedrijven naar het gebied. EBG start in 2018 10 nieuwe 5G-pilots waarin 5G-toepassingen voor supersnel internet wordt getest in de landbouw, zorg, energie, verkeer en logistiek en leefomgeving. Daarnaast zijn er 20 tot 25 regionale mkb-bedrijven die pilots uitvoeren. In samenwerking met Groningen Airport Eelde en ondernemers worden 15 boekingsarrangementen opgesteld. Daarnaast worden er 25 AR/VR erfgoed verhaallijnen gemaakt. In 2018 krijgen 3000 leerlingen via EBG ICT-onderwijs.

Verlenging en verhuizing

Economic Board Groningen is opgezet in 2014 nadat de Commissie Meijer vaststelde dat Noord-Groningen een extra economische stimulans nodig had. De NAM (65 miljoen euro) en Provincie Groningen (32,5 miljoen euro) hebben voor een periode van 5 jaar 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De termijn voor de Economic Board is inmiddels verlengd tot en met 2020.

Daarnaast gaat de Economic Board Groningen verhuizen naar Winsum. In het pand van de Rabobank richt EBG haar kantoor in en wordt tevens ruimte gecreëerd voor werkplekken en een ontmoetingsruimte voor ZZP-ers.

Voor meer informatie zie:

Jaaroverzicht 2017 EBG

Jaarplan 2018 EBG