Hogeland College Warffum ontvangt als eerste school predicaat ‘Digitaal Geletterd’

mrt 25, 2021 | Algemeen

Op 25 maart 2021 ontving Het Hogeland College in Warffum als eerste van de ruim 100 deelnemende scholen aan het innovatieve ICT-onderwijsproject het predicaat ‘Digitaal Geletterde School’. Dit is een erkenning voor het feit dat de school ICT-vaardigheden en mediawijsheid een vaste plek geeft in het onderwijs en er zo voor zorgt dat leerlingen digitaal vaardig en mediawijs van school gaan. Het ICT-onderwijsproject van Kansrijke Groningers, geïnitieerd en gefinancierd door Economic Board Groningen, biedt alle scholen in Noord- en Midden-Groningen een waardevolle aanvulling op hun onderwijsprogramma. 

Het tweejarige traject van Kansrijke Groningers ondersteunt scholen bij het structureel aanbieden van onderwijs dat past in deze digitale tijd. Via trainingen en het kosteloos gebruik van het speciaal voor dit programma ontwikkelde leerplatform ontdekken deelnemende scholen hoe ze hun onderwijs kunnen verrijken met technologie en hoe ze hun leerlingen vaardigheden kunnen bijbrengen als mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. De scholen zijn na het traject in staat om dit op de lange termijn te blijven doen.

Digitaal geletterd

“Ons doel is om de leerlingen ‘digitaal geletterd’ van school te laten gaan”, vertelt directeur-bestuurder Agnes Schaafsma van Het Hogeland College. “We willen dat onze leerlingen online stevig in hun schoenen staan en weerbaar zijn voor bijvoorbeeld nepnieuws, online gepest en cybercriminaliteit. Zo leren de leerlingen kritisch te kijken naar wat ze op het internet tegenkomen, leren ze een computer goed gebruiken en online samenwerken in de cloud.”

Uniek ICT-onderwijsproject

Het ICT-onderwijsproject van Kansrijke Groningers is uniek in Nederland, zowel wat betreft de inhoud als het aantal deelnemende scholen; bijna alle ruim 100 scholen in Noord- en Midden-Groningen doen aan het project mee, dat wordt aangeboden door de vereniging Kansrijke Groningers en uitgevoerd door Basicly, het bedrijf dat ook het bijbehorende platform ontwikkelde.

Belang voor de regio

Het initiatief voor het ICT-onderwijsproject van Kansrijke Groningers komt van Economic Board Groningen (EBG), die het belang van goed ICT-onderwijs voor de regio tijdig onderkende. EBG is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Dit deed EBG de afgelopen vijf jaar onder andere door middel van het Onderwijsprogramma, met het doel ondernemerschap bij jongeren te stimuleren en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren door jongeren een voorsprong te geven in digitale geletterdheid en te enthousiasmeren voor technische beroepen. Met het ICT-onderwijsproject streeft EBG ernaar dat de scholen in Noord- en Midden-Groningen na vier jaar allemaal hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben. De eerste mandaatperiode van vijf jaar zit erop en EBG heeft het ICT-onderwijsproject overgedragen aan de vereniging Kansrijke Groningers.

Kansrijke Groningers

In de vereniging Kansrijke Groningers bundelen 22 schoolbesturen in Noord- en Midden-Groningen hun krachten. Het gaat om in totaal 120 scholen en circa 20.000 leerlingen in het PO, VO en MBO. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Kansrijke Groningers wordt gesubsidieerd door de vier gemeenten in het aardbevingsgebied, Economic Board Groningen, de provincie Groningen en het Rijk. Voor de uitvoering is het ICT-bedrijf Basicly vanaf het begin betrokken geweest.

Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.kansrijkegroningers.nl.