Bineke vertelt over Groene Chemie en Energie

mei 16, 2018 | Algemeen

Hoe kunnen we het aardbevingsgebied verduurzamen?

Economic Board Groningen (EBG) is dit jaar gestart met een nieuw programma: Groene Chemie en Energie. Dit programma wordt sinds januari 2018 opgezet door programmamanager Bineke Posthumus. We vroegen Bineke naar de ins en outs!   

Wat versta je onder Groene Chemie en Energie?

“Groene Chemie en Energie gaat over het versnellen van initiatieven op gebied van duurzame chemie en energie. Denk aan het gebruik van reststromen in de agro-sector, die we kunnen gebruiken voor nieuwe chemische grondstoffen. Maar ook het gebruik van windenergie en zonne-energie voor de productie van duurzame chemicaliën. Het programma bij EBG richt zich op de vraag: hoe kunnen we het aardbevingsgebied verduurzamen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren?”

Waarom start EBG met het programma Groene Chemie en Energie?

“De aardbevingsproblematiek is ontstaan vanuit iets dat Nederland veel heeft opgeleverd, namelijk de gaswinning. Die gaswinning moet terug en wordt in 2030 stopgezet. Dit betekent veel voor de industrie in deze regio die daarvan afhankelijk is. Het is belangrijk om toe te werken naar verduurzaming van de industrie, omdat dit ook nieuwe producten, bedrijven en werkgelegenheid oplevert. Agrochemie en Energie vormen zo een kans voor dit gebied! De EBG kreeg steeds meer vragen om mee te denken op dit vlak en om initiatieven op het gebied van Agrochemie en Energie te financieren. Omdat de ondernemers in de regio en EBG veel kansen zagen is het programma Groene Chemie en Energie gestart.” 

Hoe kwam je terecht bij EBG?

“Vier jaar geleden ben ik met mijn gezin van Amsterdam naar Groningen verhuisd. Toen ontstond bij mij de wens om een baan te vinden dichterbij huis en om mijn kennis en kunde in te zetten voor deze regio. De vacature voor deze functie sloot perfect aan bij mijn ervaring en ambitie.” 

Wat is je achtergrond?

“Bij mijn vorige werkgever TNO was ik betrokken bij allerlei innovatieprojecten op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Zo adviseerde ik bedrijven of overheden onder andere over het verduurzamen van een gebied en het opstellen van een innovatie visie en een strategie. Mijn expertise zit vooral aan de bedrijfseconomische kant van innovaties, in de ‘hoe-vraag’. Hoe ga je een nieuwe techniek of innovatie samen van de grond krijgen? De techniek zelf is meestal niet de grootste uitdaging. Het is juist vaak ingewikkeld om met veel verschillende partijen gezamenlijk iets van de grond te krijgen. Vanuit mijn rol probeer ik de verschillende behoeften in kaart te brengen, partijen samen te brengen en toe te werken naar iets concreets.“

EBG bestaat in principe tot eind 2020. Wat hoop je dan bereikt te hebben?

“Ik hoop samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen iets te hebben neergezet waar de industrie in Noord- en Midden Groningen voor langere termijn profijt van heeft. Ik wil gezamenlijk een fysieke plek creëren waar kennis en industrie elkaar vinden en waar onderwijsprogramma’s op zijn geënt. Een plek waar de industrie terecht kan met vragen en waar innovatieve bedrijven elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren. Het gaat niet zozeer om de vierkante meters, maar meer om de beweging en de verbindingen die we daar kunnen realiseren. Dat is nog een behoorlijke, maar mooie opgave.”

Meer weten?

Op de pagina Groene Chemie en Energie vind je het laatste nieuws over dit programma.