“Het Groningse mkb heeft ondersteuning hard nodig.”

dec 12, 2020 | Algemeen

In Noordz staat een interview met Emme Groot en Akke Groenewoud, bestuurders van Economic Board Groningen. In dit artikel blikken zij terug op vijf jaar Economic Board Groningen. Ook kijken ze vooruit.  

Per januari 2021 treedt Emme terug als bestuurder van EBG. In december 2020 vindt de overdracht met Jantje Schiphorst plaats, die is aangesteld als zijn opvolger. Emme Groot: „Er is in deze regio veel geleden en het aanraken van dat gevoel grijpt diep. Dat maakt het mooi, want het is heel dichtbij. Je voelt dat je bijdraagt, dat je het tastbaar kunt maken, kunt bijdragen aan psychologische verandering, aan dat wat er achter ligt. Het geld van EBG heeft de Groninger klei geraakt. Ik draag het stokje graag over voor de nieuwe periode. ’t Het mooi west…maar het wordt nog mooier. Ondersteuning is hard nodig is, aan de mensen, aan het mkb. Zij hebben het nodig en verdienen het om de regio duurzaam te kunnen versterken. En daarom zeggen we na vijf jaar EBG, de spade moet in de grond. Niet praten maar doen, er is werk in uitvoering. Want het kan en het wordt nog veel mooier!”

Lees hier het hele artikel.