GROEIfonds steunt kansrijk COOLBACK Company met financiering

nov 15, 2018 | Algemeen

 Met een investering door het GROEIfonds (Groninger Economisch Investeringsfonds) van Economic Board Groningen (EBG) begint het bedrijf COOLBACK Company een productie- en R&D-vestiging op het bedrijventerrein Gouden Driehoek in Zuidbroek. COOLBACK Company gaat er speciale frames voor zonnepanelen maken en verder ontwikkelen.

COOLBACK Company werkt sinds 2012 aan technieken om zonnepanelen te verbeteren. Recent is de onderneming erin geslaagd de stroomopbrengst van zonnepanelen met tot vijf procent te verhogen door de koeling van panelen aan de achterzijde te verbeteren. Zonnepanelen die warm worden werken minder efficiënt en verliezen daardoor een deel van hun opbrengst.

Gepatenteerd product

In Zuidbroek gaat COOLBACK Company de in eigen huis ontwikkelde en gepatenteerde frames voor panelen produceren. Zuidbroek kwam als vestigingslocatie in beeld nadat toenmalig minister Henk Kamp directeur Simon Meijer van COOLBACK Company tijdens een handelsmissie in Israël attendeerde op de mogelijkheden in Groningen. Economic Board Groningen (EBG) ondersteunde COOLBACK Company bij de keuze voor Noord-Groningen.

Goede logistiek

Om meerdere redenen koos COOLBACK Company voor Zuidbroek, zegt directeur Meijer: ‘De regio heeft nog een vrij breed aanbod van technisch geschoold personeel en van medewerkers voor onze ontwikkelafdeling. Ook de nabijheid van de railterminal in Veendam speelde mee. Een goede logistiek is uit kostenoogpunt voor COOLBACK Company van doorslaggevend belang.’ Voor een goed beeld van de beschikbaarheid van specifiek personeel heeft bureau Eemsdelta EZ een scan gemaakt van de arbeidsmarkt. Het aantal van circa tien banen in de beginfase van COOLBACK Company kan volgens directeur Meijer snel groeien.

Bereidheid kansen te zien

De hulp en advisering door EBG bij het zoeken naar een geschikte locatie en de beschikbaarheid van financieringshulp van GROEIfonds maakten dat COOLBACK Company besliste Zuidboek als locatie voor de fabriek aan te wijzen. ’De Economic Board toonde bereidheid kansen te zien in onze onderneming’, zegt Meijer hierover.

Potentie bevestigd

Een onafhankelijke technische en financiële analyse bevestigde de potentie van COOLBACK Company, zegt bestuurslid Marco Smit van Economic Board. Hij is zeer verheugd over de vestiging van het innovatieve bedrijf. ’De fabriek levert niet alleen banen op. Het product van COOLBACK Company sluit ook perfect aan op de ambities van de regio in de energietransitie. Groningen laat met de komst van het bedrijf opnieuw zien in Nederland hierin voorop te lopen.’

Goed onderbouwd initiatief

De investering van enkele miljoenen in de fabriek en de assemblagelijn wordt gefinancierd door GROEIfonds, Rabobank en de ondernemers zelf. ‘We zagen vrij snel dat het een  interessant en goed onderbouwd initiatief is’, licht investeringsmanager Sytze Hellinga van GROEIfonds toe. ‘We hebben er volop vertrouwen in dat COOLBACK Company de claims die het maakt over de prestaties van het product ook waar maakt.’

Goede kansen op de markt

Directeur Meijer schat de marktkansen van zijn product hoog in. ‘De positieve resultaten van onze eigen testen zijn door certificeringsbureaus getoetst en bevestigd’. Afzet van een eerste reeks productieseries is via intentieverklaringen van afnemers in Zuid-Europese landen en in het Midden-Oosten gezekerd. COOLBACK Company verwacht over enkele maanden met de productie te starten.

Voorsprong

De verbeterde efficiëntie van panelen levert vooral veel op in zeer zonnige streken waar de temperatuur van panelen dus sterk kan oplopen. Zuid-Europa, Noord-Afrika en het nabije Oosten zijn daarom volgens Meijer kansrijke markten voor COOLBACK Company. Op termijn ziet Meijer ook China en het Verre Oosten als afzetgebied. Het bedrijf denkt dankzij de voorsprong in ontwikkeling en slimme productie- en materiaalkeuzes de concurrentie voor te kunnen blijven.