GROEIfonds investeert in groeiplannen Horus

nov 1, 2016 | Algemeen

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland NOM investeren samen in het innovatieve bedrijf Horus uit Bedum. Dankzij de participatie is Horus in staat de komende jaren zijn groeiambities te realiseren.

Horus ontwerpt en produceert soft- en hardware voor zogeheten mobile mapping. Het bedrijf groeit momenteel zeer snel vanwege de vraag vanuit zowel Nederland als het buitenland. De geavanceerde videoapparatuur en software van Horus kan nauwkeurig de omgeving in kaart brengen, objecten herkennen en analyseren. Vooraanstaande aannemings- en ingenieursbedrijven tonen grote interesse voor de producten van Horus. Ook van de kant van veiligheidsbedrijven, politiekorpsen en van militaire zijde is er veel belangstelling.

Expansie

Om de expansie op met name buitenlandse markten mogelijk te maken is extra geld nodig ter versterking van de verkooporganisatie en om te investeren in de verdere ontwikkeling van de producten.

Het GROEIfonds – een initiatief van Economic Board Groningen – en de NOM ondersteunen de plannen van Horus via een deelneming van 30% in het bedrijf. Het GROEIfonds en de NOM stellen elk de helft van het bedrag van de participatie beschikbaar. Daarmee worden ze voor een deel mede-eigenaar van Horus.

“De investering in Horus past uitstekend binnen de doelstellingen van het GROEIfonds”, zegt investeringsmanager Sytze Hellinga van het fonds. “Het is een snelgroeiende, internationaal geörienteerde onderneming gevestigd in Bedum met een duidelijke en kansrijke ambitie. Het aantal potentiële klanten is groot, met het extra kapitaal is Horus in staat de verdere groei te financieren.”

Mooie stap

Directeur en oprichter René Bolhuis van Horus zegt dat de ondersteuning door het GROEIfonds van groot belang is voor de verdere ontwikkeling van zijn onderneming. “Het is een mooie stap vooruit”, aldus Bolhuis. “In de sector waar Horus opereert is snelle doorontwikkeling en marktintroductie van producten belangrijk. Dat kunnen we met de extra middelen realiseren.” Bolhuis verwacht dat zowel dit jaar als in 2017 de omzet verdubbelt. Ook het aantal – veelal hooggeschoolde – medewerkers zal toenemen. Het exportaandeel in de afzet zal volgens Bolhuis eveneens groeien, van nu ongeveer de helft, naar circa tweederde.

Voorop lopen

Investment manager Ruud van Dijk van de NOM zegt dat de potentie van Horus reden was om als co-financier deel te nemen: “Het gebruik van videobeelden in datasystemen wordt steeds belangrijker. Horus speelt in op die ontwikkeling. Het heeft bovendien het beste product ervoor en ze lopen voorop in de ontwikkeling ervan.” Omdat de werking en de kwaliteit zijn aangetoond heeft de NOM het volste vertrouwen in het product van Horus, aldus Van Dijk. 

Aanvragen

Voor het GROEIfonds is de deelneming in Horus de derde aanvraag die is gehonoreerd. Het is voor het eerst dat het GROEIfonds participeert in een onderneming. Eerder werden ook al leningen verstrekt aan twee Noord-Groningse bedrijven. Investeringsmanager Hellinga  zegt dat de belangstelling voor het fonds groot is: “Bij de start van het fonds in juni dit jaar lagen er al ongeveer twintig aanvragen. Daar zijn tientallen bijgekomen.” De circa tachtig aanvragen die het GROEIfonds momenteel in behandeling heeft zijn grotendeels afkomstig van bedrijven in de negen gemeenten waar GROEIfonds actief is.

Over GROEIfonds

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Het fonds is sinds juni van dit jaar actief en heeft 40 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. Ook bedrijven die zich in de regio willen vestigen kunnen een beroep doen op het GROEIfonds.

Het GROEIfonds is een zogeheten revolving fund, dat zichzelf in stand houdt vanuit de opbrengsten uit de investeringen. Het fonds wil meer risico nemen dan andere financiers om meer ondernemers te kunnen helpen. Iedere investering door het GROEIfonds is een co-financiering. Dat wil zeggen dat er bij financiering door het fonds altijd wordt samengewerkt met andere financiers zoals bijvoorbeeld banken, participatiemaatschappijen, Kredietunies en Ondernemersimpuls Noord-Groningen.

Over de NOM

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio oktober 2016 is ruim € 75 miljoen geïnvesteerd in bijna 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.

Over Horus

Horus is in 2011 in Bedum opgericht door ondernemer René Bolhuis. Het bedrijf produceert apparatuur en bijbehorende software voor 360-graden video. Organisaties kunnen ermee de omgeving in kaart brengen en analyseren. Horus maakt het mogelijk dat in hoge resolutie of bijvoorbeeld in infrarood te doen. Het beeldmateriaal heeft allerlei toepassingen, onder meer op het gebied van veiligheid en onderhoud. Bij Horus werken 18 mensen.