GROEIfonds en NOM ondersteunen groeiplannen StabiAlert

mrt 8, 2017 | Algemeen

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) van de Economic Board Groningen en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) verstrekken StabiAlert een lening waarmee het bedrijf de groeiplannen voor de komende jaren kan uitvoeren.

StabiAlert produceert geavanceerde meetapparatuur die trillingen en ook zogeheten hoekverkanteling registreert door verzakkingen of vervorming van gebouwen en infrastructuur zoals bruggen, dijken of spoorwegen. Het bedrijf, opgericht in 2009, heeft in de voorbije jaren het in eigen huis ontwikkelde systeem geperfectioneerd en getest in de praktijk.

Waarde bewezen

De sensorsystemen van StabiAlert hebben hun waarde volop bewezen bij bouw- en infrastructuurprojecten. Daar worden ze ingezet om de veiligheid in de gaten te houden en te waarborgen. Zo zijn ze gebruikt voor metingen bij de constructie van de Noord-Zuid-Lijn in Amsterdam en om de verzakking en de gevolgen ervan te meten bij de Amsterdamse stadspoort De Waag, die op de Unesco Werelderfgoedlijst staat. Ook bij de proefopstelling IJkdijk zijn sensoren van StabiAlert ingezet en in Noord-Groningen houden sensorsystemen van StabiAlert de effecten van de gaswinning op de bodem in de gaten.

Exportplannen

De financiering door het GROEIfonds en de NOM stelt StabiAlert in staat de komende drie jaar allereerst de markt in Nederland te ontginnen en vervolgens de sensorsystemen ook op buitenlandse markten te introduceren. Miedema verwacht er veel van: ’Monitoring van veiligheid in de weg- en waterbouw is een groeiende markt. Jaarlijks worden tientallen miljoenen aan gespendeerd. Wij zullen in staat zijn de groei van de markt te benutten.’

Potentie

Investeringsmanager Sytze Hellinga van het GROEIfonds zegt dat het investeringsfonds veel potentie in StabiAlert ziet. ‘Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die wereldwijd op nummer één staat’, verklaart Hellinga. ‘Zowel wat betreft de techniek als de kosten is het sensorsysteem van StabiAlert een enorm goede oplossing voor het monitoren van trillingen en schade.’ Hellinga verklaart dat StabiAlert een ‘mooi bedrijf is met betrokken, gedreven en ervaren ondernemers.’

Over het GROEIfonds

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Het fonds is sinds midden 2016 actief en heeft veertig miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. Het GROEIfonds verstrekt geld aan starters, mkb-bedrijven en participeert in grotere investeringen.

Over de NOM

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM stimuleert de economie van Noord-Nederland. Dat doet de NOM door kansrijke bedrijven te ondersteunen met financiering en participaties en door hulp te bieden bij het maken van plannen of ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Ook tracht de NOM in buitenlandse investeerders te verleiden tot vestiging in het Noorden van het land.

Groeiende vraag

Om aan de stijgende vraag van de markt naar het product te voldoen, investeert StabiAlert in uitbreiding van de verhuurvoorraad van de sensorsystemen. ‘We moeten snel kunnen leveren wanneer klanten ons inschakelen’, zegt directeur Arjen Miedema van StabiAlert. Samen met medeoprichters Jeroen Kleef en Reinier Brongers vormt Miedema het management. Bij StabiAlert werken tussen de vijf en tien medewerkers, afhankelijk van de inzet van sensoren.

Ter ondersteuning van de groei intensiveert StabiAlert ook de marketinginspanningen en om de verwachte omzettoename de ruimte te geven, verhuist de onderneming van Groningen naar Bedum. Daar neemt StabiAlert zijn intrek in een nieuw pand op het bedrijventerrein aan de zuidkant van Bedum.

Nauwkeurige meting

De sensoren van StabiAlert onderscheiden zich van andere meetsystemen doordat ze naast de trillingen ook hoekverkanteling vaststellen. ‘We kunnen daardoor heel nauwkeurig meten of een pand verzakt’, zegt Miedema. ‘Daarmee toont onze apparatuur ook direct het verband aan tussen de bewegingen en de schade.’ Gebruikers van de sensorsystemen kunnen realtime de bewegingen volgen en worden bij ongewone metingen dadelijk via mail- of sms-alarmering op de hoogte gebracht.

Seinen op groen

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM is vanaf de start van StabiAlert bij de onderneming betrokken als financier. ‘Alle seinen staan nu op groen en het product kan breed in de markt worden uitgerold’, zegt investmentmanager Klaas Kooistra van de NOM over de vervolgfinanciering. ‘We hebben vertrouwen in het concept, in de ondernemers en in hun capaciteiten om hun product te verkopen.’

Over de Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Daarvoor hebben de provincie Groningen en de NAM 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan EBG. De Economic Board wil de economische groei in Noord-Groningen boven het landelijk gemiddelde tillen en de werkloosheid in het gebied structureel terugdringen.