Geld Economic Board Groningen voor vergroening Chemcom Farmsum

apr 4, 2016 | Algemeen

Het bedrijf Chemcom Industries BV in Farmsum krijgt van de provincie Groningen een subsidie van bijna een miljoen euro voor de bouw van een installatie voor de productie van een milieuvriendelijk oplosmiddel. Bij ChemCom worden harsen voor de groene houtverwerkende industrie en tussenproducten voor de chemische industrie geproduceerd. Met de investering verbetert het bedrijf haar concurrentiepositie en is blijft de werkgelegenheid behouden voor het bedrijf en voor het Noorden. Ook biedt de uitbreiding mogelijkheden voor verdere investeringen en ontwikkelingen in deze markt. Het geld is deels afkomstig van Economic Board Groningen.

ChemCom werkt in de ontwikkeling actief samen met een bedrijf in Oostenrijk en ziet kansen voor een verdere uitbreiding in de chemische industrie. De investering in het bedrijf betekent een versterking voor het chemiecluster in de Eemsdelta. Hierbij wordt gebruik gemaakt van groene grondstoffen die uit de regio afkomstig zijn. De uitbreiding van ChemCom zorgt ervoor dat de werkgelegenheid voor onze regio behouden kan blijven en  levert ook een aantal nieuwe arbeidsplaatsen op voor het bedrijf en zijn toeleveranciers.

Economic Board Groningen

De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). Het geld uit de RIG komt van het ministerie van Economische Zaken en de Economic Board Groningen, een organisatie die zich inzet om de economie in het aardbevingsgebied te versterken. Door aansluiting bij de RIG komt het geld van de Economic Board terecht bij grotere initiatieven in de regio. De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De provincie Groningen en het Rijk stelden toen subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. De subsidie is bedoeld om het gebied verder te ontwikkelen en de werkgelegenheid te behouden en vergroten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen.