Economic Board Groningen werkt mee aan realisatie Future Netwerk Services voorstel voor Nationaal Groeifonds

sep 26, 2022 | Algemeen

Digitale infrastructuur is van vitaal belang voor (Noord-)Nederland. Toekomstige communicatienetwerken, zoals 6G, moeten daarom supersnel, betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Economic Board Groningen, in de persoon van Peter Rake, werkt aan een voorstel van TNO en partners voor het realiseren van een programma hiervoor: het Future Networks Services (FNS) programma. Het voorstel wordt ingediend in de derde aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds.

Future Network Services
Mobiele en draadloze communicatie zijn al van groot belang maar zullen in de toekomst nog veel essentiëler worden voor bedrijfsleven en samenleving. Nederland wil een grote rol gaan spelen in de totstandkoming en benutting van 6G. Met die missie wordt geschreven aan het FNS programma. Economic Board Groningen heeft zichzelf de afgelopen zeven jaar bewezen als belangrijke partner op 5G gebied met het programma 5Groningen. Vanwege zijn rol als programmamanager bij 5Groningen, werkt Peter Rake sinds medio 2022 vanuit Economic Board Groningen aan het FNS voorstel. Peter: ‘We zijn vanuit Economic Board Groningen met 5Groningen al zeven jaar aan de weg aan het timmeren en hebben daar mooie successen mee behaald. Die kennis, de ervaring en het netwerk nemen wij nu mee bij TNO om samen een sterk FNS voorstel te schrijven.’

Economic Board Groningen
De missie van Economic Board Groningen om een substantiële bijdrage te leveren aan de versterking van de economie in Groningen, sluit volledig aan bij het FNS programma, dat juist innovaties als deze wil laten floreren in Noord-Nederland. Akke Groenewoud, bestuurder Economic Board Groningen, zegt daarover: ‘We vinden het een eer dat TNO ons gevraagd heeft mee te schrijven aan het programmavoorstel. Het FNS programma vormt een mooie aanvulling op ons 5Groningen programma. We zien uit naar de verbinding, innovatie en groei die dit FNS voorstel gaat opleveren voor Groningen, Drenthe en Friesland en willen met het investeren in toekomstige netwerkontwikkelingen bijdragen aan de technologische positionering van Noord Nederland.’

Deelnemers gezocht
Ongeveer 30 grote en kleine partijen hebben zich inmiddels aangesloten en dragen bij aan de verdere uitwerking van investeringsvoorstellen voor het Future Netwerk Services plan. Grote partijen zijn o.a. NXP en Ampleon (semiconductor oplossingen 6G), SURF (testbed infrastructuur), Ericsson en Nokia (intelligente componenten en netwerken), KPN en T-Mobile (netwerken en toepassingen), TenneT TSO en Alliander (smart grid toepassing). Kleinere partijen zijn o.a. LioniX International, Aircision en MCS.

Peter Rake roept meer bedrijven en kennisinstellingen op om zich ook aan te sluiten bij het voorstel: ‘Dat is ongelooflijk belangrijk, juist bij een programma als dit heb je de aansluiting in de markt hard nodig.’ Waar moet een bedrijf aan voldoen om mee te kunnen doen? Peter: ‘Het is belangrijk dat een (mkb)bedrijf zelf al een innovatieagenda heeft die zich uitstrekt tot na 2027. Uiteraard moet mobiele en draadloze communicatie een belangrijk onderdeel zijn van de producten en/of diensten. Denk aan zorgorganisaties, maar ook bedrijven die zich bezighouden met energietransitie, logistiek of transport. Grote organisaties, maar ook het midden- en klein bedrijf zijn zeer welkom.’

Vervolg voorstel Nationaal Groeifonds
De komende maanden zal het groeifondsvoorstel in samenspraak met het ministerie van EZK, de topsector ICT en de deelnemende partijen verder uitgewerkt worden, waarna het in januari 2023 ingediend wordt bij het Nationaal Groeifonds. De verwachting is dat het definitieve besluit met betrekking tot toekenning van de groeifondsaanvragen medio 2023 bekend zal worden gemaakt.

Meer over het programma FNS en de beoogde impact vind je in het persbericht van TNO. Meer weten over de rol van EBG en/of je aanmelden als deelnemende partij? Neem contact op met Peter Rake.