Opnieuw 5 ton beschikbaar voor innovatieve ideeën

dec 7, 2017 | Algemeen

De Economic Board Groningen stelt opnieuw €500.000 beschikbaar voor innovatie in Noord-Groningen. Voor innovatieve plannen en ideeën was vanuit de EBG InnovatieregelinG al een miljoen euro beschikbaar. Vanwege het grote succes wordt nogmaals 5 ton beschikbaar gesteld.

Al kort na de introductie in mei van dit jaar, bleek dat er veel interesse was voor de InnovatieregelinG. EBG stelde daarom in september nogmaals een half miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende bedrijven. De belangstelling voor de regeling was zo groot dat EBG nu nogmaals 5 ton beschikbaar stelt.

Veelbelovende plannen

Inmiddels is voor een bedrag van 1,2 miljoen euro aanvragen ingediend. Van de 30 aanvragen zijn er ondertussen al 12 toegekend. Daarmee is circa €600.000 van het beschikbare bedrag toegekend. Bij de overige ingediende plannen zitten veelbelovende, innovatieve ideeën. EBG vindt het belangrijk dat ook die bedrijven de mogelijkheid krijgen hun plannen verder te ontwikkelen.

Drempel verlagen

Het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen is vaak kostbaar en risicovol. Met de InnovatieregelinG wil EBG de drempel verlagen voor bedrijven in de negen Noord-Groningse gemeenten die willen investeren in vernieuwing. Dat is goed voor die bedrijven en daarmee ook voor de economie van Groningen.

Geen ingewikkelde procedures

Recent bleek uit onderzoek dat veel regelingen die innovatie en vernieuwing stimuleren te ingewikkeld zijn. Verantwoordelijk EBG-bestuurslid Peter Arnold Jellema wijst erop dat EBG het voor ondernemers gemakkelijk heeft willen maken. “En het is gebleken dat dit werkt. Van de problemen in de regio een kans maken, daar zijn de ondernemers hier goed in. Veel vernieuwing en innovatie heeft hiermee te maken. Noord-Groningen is een regio met een grote innoveerkracht en daar sluiten we vanuit EBG graag bij aan.”

Wat is de InnovatieregelinG?

Ondernemers in negen Noord-Groningse gemeenten kunnen via de InnovatieregelinG de helft van de kosten voor haalbaarheidsstudies, en/of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé vergoed krijgen, tot maximaal €50.000. Maakt de ondernemer ook gebruik van een erkende proeftuin of testcentrum zoals bouwinnovatiecentrum BuildinG, biobased testomgeving ZAP of energietransitiecentrum EnTranCe, dan is een extra bijdrage van maximaal €25.000 mogelijk.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de aanvragen.

Meer informatie kunt u hier vinden.