Economic Board Groningen krijgt Raad van Commissarissen

aug 17, 2015 | Algemeen

Met de Raad van Commissarissen (RvC) is de Economic Board Groningen (EBG) compleet en kan de EBG volledig van start om ondernemers in Noord-Groningen te ondersteunen. De RvC is samengesteld uit 5 ervaren en betrokken ondernemers, wetenschappers en bestuurders.

Voorzitter van de Economic Board Sieger Dijkstra is blij met de benoeming van deze Raad van Commissarissen: “Zo kunnen door commissarissen de uitgangspunten bewaakt worden die we meekregen van de provincie, gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en de NAM. Dat is belangrijk omdat wij als zelfstandige organisatie de verantwoordelijkheid hebben om een kleine 100 miljoen in Noord Groningen in te zetten voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. De Raad van Commissarissen neemt nu het stokje van deze 4 partijen over.”

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit:

  • Mevr. Janka Stoker, voorzitter RvC en hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering aan de Rijks Universiteit Groningen
  • Mevr. Jantje Schiphorst, Financieel Directeur NDC Media Groep
  • Dhr. Emme Groot, tot 1 juli was hij Burgemeester Delfzijl
  • Dhr. Hans van Heijningen, vanaf 1 november is hij gepensioneerd Regionaal Investeringsmanager bij de NAM
  • Dhr. Harmen Peters, Financieel Directeur bij Royal Huisman.

Janka Stoker: “De Economic Board Groningen is van groot belang voor het gebied. Het is prachtig om daar als vijf zeer bij het Noorden betrokken personen een bijdrage aan te kunnen leveren. Wij zullen onze expertise en ervaring met veel plezier inzetten in de RvC ten behoeve van een structurele en duurzame economische toekomst van Groningen.”

De RvC zal in haar rol als toezichthouder de uitgangspunten van de Economic Board bewaken en regelmatig met het bestuur en de directie in gesprek gaan over het programma, de jaarplannen en de resultaten.

De Economic Board Groningen bestaat verder uit een bestuur onder voorzitterschap van de ondernemer Sieger Dijkstra, Jaap Wolters van Hanzevast en Ad de Vos van de FNV. De Directie bestaat sinds 1 april uit Marco Smit, Algemeen Directeur en Peter Arnold Jellema, Financieel Directeur.

Achtergrond: in januari 2014 besluit het kabinet over een economisch versterkingsprogramma voor Noord-Groningen en onderdeel daarvan is de oprichting van een Economic Board. Het totale versterkingsprogramma heeft een looptijd van 5 jaar en de NAM stelt aan de EBG € 65 miljoen ter beschikking en de Provincie Groningen € 32,5 miljoen, waarmee de EBG € 97,5 miljoen heeft om ondernemers in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

Het Rijk, de Provincie, de NAM en de 9 gemeenten van het aardbevingsgebied hebben in september 2014 een bestuur benoemd en hen de opdracht gegeven om een plan te maken, de governance te bedenken, de goedkeuring te verkrijgen en het plan uit te voeren. Met de aanstaande benoeming van de RvC is aan alle voorwaarden voldaan om de plannen verder uit te rollen.