Economic Board Groningen krijgt nieuwe governance

jul 3, 2016 | Algemeen

Vanaf juli heeft de Economic Board Groningen (EBG) een nieuwe governance. Om de structuur te vereenvoudigen, nemen de twee directieleden Marco Smit en Peter Arnold Jellema plaats in het bestuur. Directie en bestuur worden in elkaar geschoven. Emme Groot wordt bestuursvoorzitter. Omdat EBG in een uitvoerende fase is gekomen, legt bestuurslid Ad de Vos zijn functie neer. Economic Board Groningen heeft vanaf 1 juli alleen nog een bestuur en een Raad van Commissarissen.

“De pioniersfase is achter de rug, daar heb ik een bijdrage aan kunnen leveren. Als FNV-bestuurder ben ik in de gelegenheid geweest om belangrijke speerpunten als werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden in te brengen in het beleid van EBG. Nu de pioniersfase achter de rug is en de organisatie na het opstarten van de programma’s en het inrichten van het eigen fonds goed staat, zit mijn taak erop en kan de bestuursstructuur compacter worden gemaakt’, aldus Ad de Vos.

Over Economic Board Gronigen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Daarvoor is door Provincie Groningen en NAM €97,5 miljoen in de kas van EBG gestort. Het geld is via meerdere wegen beschikbaar voor ondernemers, onder andere via Kredietunies Eemsregio en Groningen en via het GROEIfonds.