EBG houdt informatiebijeenkomst voor bewoners

nov 7, 2016 | Algemeen

Op maandagavond 7 november hield Economic Board Groningen (EBG) een informatiebijeenkomst voor inwoners van Noord-Groningen. Bestuursleden Emme Groot, Marco Smit en Peter Arnold Jellema lichtten in Vita Nova in Middelstum de plannen van EBG toe en beantwoordden vragen van bezoekers.

“Wat is het belang van snel internet?”, “Wat is het verschil tussen EBG en de NOM?”, “Hoe werkt een revolverend fonds? Wat doen jullie met het geld van de leningen dat terugkomt?”, “Kunnen jullie ondernemers helpen om hun bedrijf te innoveren?”. Zomaar een aantal terechte vragen die uit ze zaal kwamen. Naast antwoord geven op deze vragen, lichtten de bestuursleden de plannen toe die EBG heeft om Noord-Groningen toeristisch sterker te maken, om het onderwijs te stimuleren op het gebied van ICT, ondernemerschap en techniek en hoe EBG ondernemers wil helpen op andere manieren dan advies vergoeden voor het maken van een businessplan en het uitlenen van geld. Ook vertelden ze hoe BuildinG de bouwsector vooruit moet helpen en wat het programma 5Groningen inhoudt.

De avond werd geleid door journalist Maarten Beurskens. Hij vroeg Marco Smit en Emme Groot ter afsluiting naar hun toekomstdroom. “Ik hoop dat er naar aanleiding van deze ramp – want aardbevingen zijn een ramp – nieuwe bedrijven opstaan waar we over 20 jaar hartstikke trots op zijn. En dat we nieuwe kennis opdoen die we over de hele wereld kunnen ‘verkopen’. Er moet iets achterblijven in de regio. Kijk naar de watersnoodramp in Zeeland: dat was toen een groot drama, maar we hebben er wel van geleerd hoe we water moeten bedwingen. Vanuit de hele wereld komen ze naar Nederland om dat van ons te leren”, aldus Marco Smit.

Emme Groot gaf vooral antwoord op de vraag wat er gebeurt na 2018, als de vraag rijst wat er met EBG gebeurt want de stichting is in eerste instantie opgericht voor vijf jaar. “Wij gaan zeker niet naar Den Haag om de hand op te houden want dat gebeurt al veel te veel. We willen overleggen of we goede dingen doen, of we die voort kunnen zetten en hoe we dat gaan doen.”