Digitale geletterdheid, ondernemerschap en wetenschap & techniek, De Jonge Onderzoekers Eemsdelta

jan 29, 2020 | Algemeen

Onderwijs

Met het Onderwijsprogramma wil EBG een ondernemende houding bij jongeren stimuleren en het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren door jongeren te enthousiasmeren voor technische beroepen. Het onderwijsaanbod is voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Groningen.

Digitale voorsprong

EBG geeft leerlingen in deze regio een voorsprong in digitale geletterdheid, met een grootschalig ICT-onderwijsproject dat op alle scholen draait. Binnen dit programma leren leerlingen en docenten programmeren en gaan ze aan de slag met onderwerpen als mediawijsheid, internetveiligheid, robotica en How to Google. Het ICT-onderwijsproject laat de scholen groeien naar een hoger niveau van digitale geletterdheid met als einddoel dat alle scholen hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben bereikt en daarbij een voorsprong hebben op scholen in de rest van Nederland.

EBG heeft het project geïnitieerd. Het grootste bedrag (3,5 miljoen euro) voor financiering komt ook van Economic Board Groningen. Provincie Groningen en de gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een financiële bijdrage. Binnen dit project worden een paar honderd docenten geschoold om ICT-onderwijs te geven. Zij hebben tevens de taak om andere docenten hier weer in te trainen. > Bekijk de video

Kansrijke Groningers

In november 2018 is de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en diverse noordelijke bedrijven. In 2019 zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden-Groningen lid geworden. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstbestendig onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Kansrijke Groningers is opdrachtgever van de onderwijsprogramma’s die Economic Board Groningen subsidieert.

De Jonge Onderzoekers Eemsdelta in Appingedam

In november 2019 is De Jonge Onderzoekers Eemsdelta in Appingedam geopend. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die graag met techniek bezig zijn, kunnen hier na schooltijd terecht. Er zijn cursussen programmeren en hout & elektronica, evenals vrije inloopmiddagen. De nieuwe locatie is opgezet met financiële steun van Economic Board Groningen met als doel om kinderen te enthousiasmeren voor technische beroepen. Er was veel belangstelling voor de opening, die gedaan werd door professor en nobelprijswinnaar Ben Feringa.

Onderwijsprogramma 2019 in cijfers:

  • 8175 leerlingen maakten gebruik van de onderwijsprogramma’s van EBG.
  • 29 klassen deden mee aan het programma ‘Ondernemen in de klas’.
  • 4875 leerlingen volgden ICT onderwijs.
  • 90 klassen werkten met een 3D printer.
  • 15 klassen volgden een workshop Wetenschap en Techniek.
  • 890 keer bezochten kinderen De Jonge Onderzoekers Eemsdelta.

Onderwijs in de media

Dagblad van het Noorden – ICT onderwijsproject in aardbevingsgebied moet 20.000 leerlingen voorsprong geven ten opzichte van de rest van Nederland – 16 juli 2019.

Noordz – ‘Kinderen aardbevingsgebied op voorsprong door onderwijsprogramma EBG’ – 12 september 2019.