Derde tranche RIG2017 sluit binnenkort, vierde tranche RIG in voorbereiding

jul 17, 2017 | Algemeen

Vanwege overweldigende belangstelling van bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Park voor de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) raakt het budget eerder uitgeput dan verwacht. De provincie Groningen trekt de regeling daarom per 14 augustus 2017 in en bereidt ondertussen de openstelling van de vierde tranche van de RIG voor. Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf het najaar hier op inschrijven. Er wordt nog onderzocht of de criteria van de regeling moeten worden aangepast, om ervoor te zorgen dat projecten in deze laatste tranche een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de RIG: vergroting van de werkgelegenheid, versterking van de economische structuur, innovatie en vergroening.

De RIG 2017 wordt gesloten om te voorkomen dat door de grote toestroom van projecten het subsidieplafond van 17.555.026 euro wordt overschreden. De voorbereiding voor de openstelling van de laatste tranche van € 10 miljoen is inmiddels gestart. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Tot nu toe is 30 miljoen euro van de beschikbare middelen opengesteld via drie regelingen: RIG2014, RIG2015 en RIG2017.

RIG levert 5,6 keer meer op dan de verleende subsidie

In totaal hebben 14 projecten subsidie toegekend gekregen van in totaal 12,2 miljoen euro. Dit levert een investeringsvolume op van ruim 68 miljoen euro. Iedere euro subsidie levert dus een investering op van 5,6 euro. Deze investeringen leiden bovendien tot ca 190 extra arbeidsplaatsen. Er zijn momenteel nog zes projecten in behandeling bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat de subsidie aanvragen toetst in opdracht van de provincie. Daarnaast is de provincie met verschillende ondernemers in gesprek die mogelijk een beroep willen doen op de regeling. “De RIG heeft inmiddels veel bekendheid. We werken nauw samen met andere financiers in de regio zoals het GROEIfonds van de Economic Board Groningen. Bedrijven investeren weer volop dankzij de aantrekkende economie” zo verklaart gedeputeerde Patrick Brouns het succes van de regeling.

Volop investering in vergroening

Vooral het industriecluster in Delfzijl lijkt te profiteren van de regeling. De meeste investeringen vinden plaats op het industrieterrein Oosterhorn. De chemische industrie investeert met behulp van de RIG volop in vergroening van productieprocessen. Zo investeert ChemCom in een installatie voor de productie van milieuvriendelijke oplosmiddelen en plaatst het bedrijf BioMCN een installatie waarmee CO2 die vrijkomt uit biogasinstallaties wordt omgezet in biomethanol. Ook bedrijven in Eemsmond, Appingedam, Loppersum en op het Zernikepark in Groningen weten de regeling goed te vinden.

Marco Smit, bestuurder van de Economic Board Groningen: “Dankzij de RIG kunnen we ondernemers helpen met investeringen in groene en innovatieve productiemiddelen waar moeilijk bankfinanciering voor te krijgen is. Groener en slimmer produceren biedt ondernemingen lange termijn groeikansen. Samen met de onder andere de provincie Groningen, de NOM en Groningen Seaports hebben we een optimaal investeringsklimaat voor de circulaire economie gecreëerd. De RIG is daar een belangrijk onderdeel van.”

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019 van de provincie Groningen. Doel van Groningen@Work is om zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen en zo de economie te versterken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.