Delfzijl krijgt ‘Chemport Industry Campus’ voor proeffabrieken

jun 28, 2018 | Algemeen

Op Chemport Industry Campus zullen duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld. Tevens krijgt talentontwikkeling binnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hier een belangrijke plek. Vandaag, 29 juni 2018, is een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van Chemport Industry Campus. De intentieverklaring is getekend door Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, DNV GL, AkzoNobel en de Economic Board Groningen. De komende periode wordt gezamenlijk verkend hoe Chemport Industry Campus het beste kan worden vormgegeven.

De ondertekening komt voort uit de Industrie Agenda Eemsdelta waarin het regionale bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de Provincie Groningen de route voor het vergroenen van de chemie en energie heeft uitgezet. Er lopen diverse initiatieven op dit gebied. Zo werken kennisinstellingen nauw samen met de chemiesector en zijn er proeftuinen ontwikkeld waar tal van nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen ontstaan. Voorbeeld hiervan is de testomgeving Zernike Advanced Processing (ZAP) op de Zernike Campus in Groningen, waarvan de Hanzehogeschool Groningen penvoerder is namens bedrijven en kennisinstellingen. ZAP speelt in op het significant terugdringen van het gebruik van fossiele bouwstenen en biedt een faciliteit om duurzame chemieproducten of processen te testen.

Hoewel de huidige faciliteiten waarde bieden voor het testen van de productie van nieuwe producten of processen, bieden ze niet voldoende zekerheid voor commercialisatie. Voordat een nieuw product of proces in de markt kan worden gezet is het noodzakelijk om op grotere schaal te produceren. Deze opschalingsfase brengt nieuwe onderzoeksvragen met zich mee. Vanuit de markt is een groeiende vraag naar grootschalige testfaciliteiten en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om deze kennisvragen te beantwoorden. Chemport Industry Campus  vormt de volgende stap in ‘schaalvergroting’ en professionalisering van de innovatieketen en zal bijdragen aan het stimuleren van de groei van de groene chemie en hernieuwbare energie.

Groene toekomst
De toekomst van de chemische industrie is bij alle activiteiten duurzaamheid en vergroening. Dat is eveneens het uitgangspunt van Chemport Europe, dat in 2017 is ontstaan. Onder het motto ‘Changing the nature of chemistry’ zet dit samenwerkingsverband de chemische industrie van Noord-Nederland nadrukkelijk op de kaart. Delfzijl is een industriehaven met een sterk chemisch cluster dat veel werkgelegenheid oplevert. Daarnaast biedt het een groene energiemix van windturbines, biomassa, zonnepanelen en waterkracht. Chemport Industry Campus kan de energie- en chemietransitie in Delfzijl een sterke impuls geven en daarmee de verdere economische en ecologische ontwikkeling van de regio versterken.