BuildinG

jan 29, 2019 | Algemeen

2018 is het eerste volledige jaar voor BuildinG met als motto ‘thuis in de toekomst’.

De volgende highlights vonden in 2018 plaats:

 1. BuildinG heeft op haar terrein rondom de testhal een proeftuin beschikbaar voor innovatieve bouwconcepten. Er is een start gemaakt met de aanleg van de infra en met vier bedrijven zijn concrete afspraken gemaakt over investeringen in onze proeftuin.
 2. Oprichting van BINK (BuildinG Innovators NetworK); het netwerk telt inmiddels 42 organisaties als lid.
 3. Kwaliteitstool Scholenbouwmaatje is gelanceerd (uit het programma BKS – BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw).
 4. Naast de testhal is een circulaire kantoorunit geplaatst en in gebruik genomen waar 7 werkplekken gerealiseerd zijn.
 5. Voor Kennisplatform Bouwen en Versterken zijn 3 kennistafels georganiseerd (met als thema’s Cultureel Erfgoed, Schade en Monitoring en Versterkingsmethoden), vond het Kenniscongres Veilig Wonen plaats op 8 november (ism Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk van de RUG), en is de kennisbank online gegaan www.kennisplatformbouwen.nl.
 6. BuildinG ging op Koningsdag in gesprek met de koninklijke familie op de Grote Markt samen met enkele studenten van de Hanzehogeschool Groningen en met basisscholieren uit Zeerijp
 7. Een vijfjarenplan is geschreven met aanscherping van onze missie, visie en activiteitenpalet. Met de founding fathers is de stand van zaken geëvalueerd en de herijking van de koers besproken met voorstellen voor investeringen in de komende jaren en rendement voor de partners.
 8. Op de triltafel zijn meerdere testen uitgevoerd in het kader van het TKI-programma van TNO over de beoordeling van versterkende maatregelen in de aardbevingenregio. Mede door een grote bijeenkomst was hiervoor veel belangstelling.
 9. Er zijn drie opdrachten van bedrijven voor testen en onderzoek verworven op testapparatuur (op zowel de triltafel als op de vlaktester).
 10. Op 30 juni organiseerden we voor het eerst THOES, een jaarlijks terugkerende manifestatie voor bouw en bewoners, met workshops, stands en expedities in de regio. Tijdens Thoes vond de EBG Pitch Bouw en Innovatie plaats.
 11. Bij BuildinG organiseerde EBG samen met Bouwend Nederland een Infra Marktdag en de EBG Pitch Infra en Innovatie.
 12. BuildinG werkte mee in het project Goud Grunn, waarin scholieren uit Noord-Groningen uitgedaagd worden zelf na te denken over de toekomst van hun dorp.
 13. Op 7 oktober deed BuildinG mee aan Zpannend Zernike, een event voor kinderen over wetenschap en techniek. Er kwamen ruim 650 schoolgaande kinderen en ouders in de hal langs.
 14. BuildinG wordt innovatiepartner in de overeenkomst tussen rijk en regio inzake de verdubbeling van de N33 (Appingedam-Eemshaven).

Lees meer over BuildinG.