BuildinG Highlights 2019

jan 29, 2020 | Algemeen

De volgende highlights vonden in 2019 plaats:

 1. De proeftuin rondom de testhal van BuildinG krijgt vorm door de eerste bedrijven die er hun innovaties laten zien op het gebied van bouw en infra, waaronder Heijmans en Straw Blocks Systems. De aanleg van de infra is bijna afgerond met 11 innovaties door onder meer Polyciviel en Ohpen. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt met partijen over verdere invulling van de proeftuin.
 2. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bezoekt BuildinG en opent het stropaviljoen in de proeftuin van BuildinG. Ook gaat ze bij BuildinG in gesprek met noordelijke bouwers.
 3. In de innovatiegevel aan de noordzijde van de hal tonen nieuwe bedrijven en organisaties hun innovaties.
 4. Van Wijnen heeft in de testhal het Digilab gebouwd, een volledig circulair onderkomen voor studenten die er sinds september de minor Built Digital van de Hanzehogeschool volgen.
 5. Op de triltafel zijn muren getest door TNO en diverse bedrijven in het kader van het ontwikkelen van een testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen. In opdracht van een mkb-bedrijf is onderzoek op testapparatuur gedaan naar aardbevingsbestendigheid van schuimbeton. Hanzehogeschool Groningen maakt gebruik van testapparatuur in de hal gebruik voor het doen van onderzoek.
 6. BuildinG ontvangt ca 5.000 bezoekers tijdens rondleidingen, excursies, bijeenkomsten en events.
 7. Het netwerk BINK (BuildinG Innovators NetworK) is gegroeid naar 44 leden. BINK organiseert voor de leden onder meer 4 ontbijt- en netwerkbijeenkomsten per jaar.
 8. Het vijfjarenplan 2019-2023 is vastgesteld met aanscherping van de missie en visie.
 9. Het programma van BuildinG omvat de thema’s Veiligheid en schade, Wonen en zorg, Scholenbouw, MKB, Energietransitie, Circulair en Digitalisering.
 • Voor Digitalisering is een omvangrijk programma ontwikkeld samen met o.a. Bouwend Nederland dat in 2020 wordt uitgevoerd.
 • Het MKB-loket heeft verder vorm en inhoud gekregen: we bezoeken ondernemers om de behoefte aan innovatie en digitalisering te inventariseren, hen in contact te brengen met experts en samenwerking onderling te stimuleren.
 • BuildinG is innovatiepartner bij de verdubbeling van de N33 in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen en organiseerde in juni een kick-off event.
 • Voor het versnellen van de CO2-neutrale woningbouw doet BuildinG mee aan een innovatietraject met andere regionale innovatiehubs waaronder Pioneering en Sparck Campus; de Bouwcampus heeft hierin een coördinerende rol.
 • De website voor de online-tool ‘Scholenbouwmaatje’ is gereed en de marketingcampagne is gestart.
 • BuildinG heeft voor het Kennisplatform Bouwen & Versterken, dat in 2017 is opgezet, samen met het Kennisplatform Leefbaar & Kansrijk Groningen (van de RUG) het ‘Kenniscongres Sterk Groningen’ georganiseerd en ook 3 kennistafels om te onderzoeken welke kennisvragen er zijn op het gebied van zorgvastgoed, infra en versterken. Meer informatie vind je op www.kennisplatformbouwen.nl.
 • Voor Duurzaam Thoes (energietransitie) is met enthousiaste partners een plan opgezet voor bouw en bewoners dat in 2020 zal worden uitgevoerd.

Building in de media

Dagblad van het Noorden – Minister Kajsa Ollongren opent bevingsbestendig Stropaviljoen in Groningen (14 augustus 2019)
Lees meer over BuildinG.