Belangstelling voor Regionale Investeringssteun overtreft alle verwachtingen

feb 15, 2018 | Algemeen

Vierde tranche RIG Eemsdelta en Zernike Campus Groningen in één dag uitverkocht

Er zijn zoveel aanvragen binnengekomen voor de vierde tranche van de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) dat het beschikbare budget ruim twee keer is overtekend. De subsidieregeling werd op 7 februari 2018 geopend, waarmee in totaal 15 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor investeringen van industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Zernike Campus Groningen.

Gedeputeerde Patrick Brouns: “Vooraf was bij de provincie al bekend dat er veel belangstelling voor de laatste tranche zou zijn, maar het aantal aanvragen heeft de verwachtingen nog overtroffen. Een groot deel van de aanvragen past naadloos in de strategie van de regio om in te zetten op vergroening van de industrie.” De provincie heeft na drie succesvolle tranches de regeling voor de RIG 2018 aangescherpt om ervoor te zorgen dat projecten in deze laatste tranche een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de RIG: vergroting van de werkgelegenheid, versterking van de economische structuur, innovatie en vergroening. Ook de Economic Board Groningen (EBG) is blij met de grote belangstelling voor de RIG. “Wij herkennen hierin de grote potentie van het gebied. Als regio onderscheiden we ons echt door financiële ondersteuning zoals de RIG en het GROEIfonds en dat betaalt zich nu uit”, aldus Peter Arnold Jellema, bestuurder van EBG.

Nog resterende middelen in één keer beschikbaar

Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Met openstelling van de RIG 2018 zijn de nog resterende middelen in één keer beschikbaar gesteld. Omdat er veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, heeft het voor eventueel nieuwe belangstellenden weinig zin meer om nog een aanvraag in te dienen.

RIG scoort TOP

Tot nu toe scoort de RIG top: in de drie eerdere tranches leverden 14 toekenningen van in totaal 15 miljoen subsidie ruim 76 miljoen aan investering op. Deze investeringsprojecten zijn goed voor 201 directe banen en circa 120 indirecte banen. Er zijn nog enkele projecten in behandeling, dus de teller zal naar verwachting nog verder oplopen. Op www.rigscoorttop.nl is nu een monitor geopend waarin de concrete resultaten van de regeling worden bijgehouden.

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Zernike Campus Groningen. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.